: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 1,220 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Ko Myo San
 • 17,000 km

BMW-X6 2010 XDrive 5.0i Full Grade 
4K-4499 YGN , 4400cc, Twin turbo 
Body touch, Smart key, Push start, 
Original remote 2 လံုးပါ, 
TV, Back cam, Soner, စီယာတိုင္ vol, 
Cruise control, စီယာတိုင္...

Lks 960 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

 • 31,000 km

YGN lincence 

Lks 450 Drive Away

ရန္ကုန္

WINN ART
 • 200,000 km

ALL WHEEL DRIVE, SPORT PACKAGE, NON-AIR SPRING, GPS, GERMAN VERSION..(FULLY RECONDITIONED ENGINE, GEAR BOX, TRANSFER, SUSPENSION)

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Brown BMW 323i 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္...

Lks 286 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black BMW X5 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်...

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue MMW 525i 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 1,080 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

YNTZ Auto Services
 • အသစ္

Black BMW X6 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 325 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver BMW X5 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 279 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black BMW X5 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်...

Lks 126 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue BMW 325i 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 159 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver BMW 525i 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Billion Power
 • 10,000 km

Dark green BMW 318ti 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Billion Power
 • 34,000 km

Black BMW 328i 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Billion Power
 • 17,000 km

Pearl white BMW 320i 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...

Lks 780 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Friend Ship Car Showroom
 • 60,000 km

Grey BMW X5 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

YNTZ Auto Services
 • 40,000 km

Black BMW X6 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္...

Lks 95 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Billion Power
 • အသစ္

White BMW 320i 1998 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.The sound system includes Cassette Radio. The sho...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Billion Power
 • အသစ္

Black BMW 328i 2000 for sale. The comfort features include A/C: Front,TV. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.The sound system includes Cassette Radio. Othe...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Billion Power
 • 10,000 km

Green 1997 BMW 318ti for sale. The comfort features include A/C: Front,Navigation System,Power Locks,Power Steering,TV/VCR. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Billion Power
 • 34,000 km

Black 2000 BMW 328i for sale. The comfort features include A/C: Front,Navigation System,Power Locks,Power Steering,TV/VCR. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Billion Power
 • 17,000 km

White 1998 BMW 320i for sale. The comfort features include A/C: Front,Navigation System,Power Locks,Power Steering,TV/VCR. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားမ်ား

BMW price for sale in Myanmar Car Market

ၿပည္တြင္း အသံုးၿပဳၾကတဲ႔ ဥေရာပကားေတြထဲမွာ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားေတြဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ အသံုးမ်ားၾကတာကေတာ႔ တစ္ပတ္ရစ္က ၿဖစ္ၿပီး အသစ္ ဘရန္ေတြကိုလည္း သီးသန္႔ ၀ယ္ယူၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားေတြက ေစ်းႏႈန္းၿမင္႔မားတဲ႔ၿဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးကလည္း ၿမင္႔မားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာ ေမာ္ဒယ္ေကာင္း တစ္ပတ္ရစ္ေတြကို အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ေက်ာ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားၿဖင္႔ ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ေလာက္ကို က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ၊ ၈၀၀ နီးပါးရွိတဲ႔ တန္ဖိုးၿမင္႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္ေဟာင္းကားေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ= ၿပည္တြင္းမွာ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္စီးရီးေတြနဲ႔ အိတ္ခ်္စီးရီးေတြဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔  ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ရိႈးရြန္စင္တာကို ၿပည္တြင္း ကုမၸဏီ တစ္ခုနဲ႔ ပါတနာရွစ္ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နာနတ္ေတာလမ္းနဲ႔ ၿပည္လမ္းေထာင္႔မွာ မၾကာေသးခင္က ဖြင္႔လွစ္ထားခဲ႔တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကား ကုမၸဏီဟာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကားအမ်ိဳးအစားစံုေအာင္ ထုတ္လုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမိုးပြင္း ႏွစ္ေယာက္စီးကားေတြ အၿပင္ ဆီဒန္၊ စေပါ႔ ၀ဂ္ဂြန္၊ စေပါ႔ရိုးရိုး၊ နဲ႔ ရိုစတာကားေတြ၊ ကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိတဲ႕ကားကုမၸဏီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္စီရီးကားေတြကိုေတာ႔ ကားအေသးစားေတြ အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဆီဒန္ကားေတြထဲမွာ ဆိုရင္ေတာ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ၅ စီးရီး၊ ၃ စီးရီး၊ ၇ စီးရီး၊ အမ္ ေမာ္ဒယ္ေတြကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ရိုစတာေတြကိုေတာ႔ ဇစ္ဖိုး နာမည္နဲ႔ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အမိုးဖြင္႔ ႏိုင္တဲ႔ ႏွစ္ေယာက္စီး ကားအမ်ိဳးအစားေတြကိုေတာ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ၂ စီးရီး၊ ၄ စီးရီး၊ ၆ စီးရီး၊ အမ္ေမာ္ဒယ္တို႔ ေတြမွာ ေတြ႔ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ ေတြ႔မဲ႔ စီးရီးေတြ အေနနဲ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္စီးရီး၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ ဖိုက္၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ ၀မ္း၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ဖိုက္စီးရီး၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္ စစ္၊ စတဲ႔ကားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴဟာဆိုရင္ေတာ႔ ဥေရာပကား ဘရန္ေတြထဲမွာ ၿပည္တြင္း လူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဘရန္တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်မႈဟာ သူအခ်ိဳးအစားနဲ႔သူ အထိုက္အလ်ာက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

bmw for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ နည္းပညာ

ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားေတြဟာ နာမည္ၾကီးတဲ႔ အတိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဂ်ာမန္ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္ၿခင္း အတြက္ အကူ ေမာင္းႏွင္မႈ ေတြအၿပင္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ လည္းနည္းပညာေတြကို အဓိက စီမံထားရွိထားပါတယ္။ လမ္းက်ဥ္းေတြ ေမာင္းႏွင္တဲ႔ေနရာမွာလည္းအကူစနစ္ေတြ ပါ၀င္ၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေမာင္းႏွင္မႈကို ေပးပါတယ္။ မၿမင္ရတဲ႔ ၿမင္ကြင္းေတြအတြက္လည္း အကူစနစ္ေတြ ပါ၀င္ၿပီး ၿပီးၿပည္႔စံုမႈကို ေပးစြမ္းပါတယ္။  ထိပ္ပိုင္းမီးေတြကို စေပါ႔လိုက္ခ္မီးေတြေပးထားၿပီး ညၾကည္႔ဗားရွင္းေတြကို ပါေပးထားပါတယ္။ ေအာ္ဒီ ကားေတြက ေတာ႔ခ်္ေပေတြနဲ႔ သြားေနခ်ိန္မွာ မားစီးဒီးကေတာ႔ ေလေပၚ တယ္လီ မတ္တရက္စ္ စနစ္ေတြနဲ႔သြားၿပီး ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကေတာ႔ နက္၀ပ္ ဆိုင္းငံမႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။  တတိယမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ ဖိုက္စီးရီးေတြမွာ စတီယာရင္ေတြကို ပိုမို ေပါ႔ပါးေအာင္လုပ္ထားၿပီး ေလာင္စာဆီက ပိုၿပီး သက္သာလာခဲ႔ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိ္တ္ခ်္ ဖိုက္ေတြကို  ၿမင္႔မားတဲ႔ နည္းပညာ စနစ္ေတြ နဲ႔ ဖြဲ႔စည္ထားတဲ႔ အၿပင္ က်ယ္၀န္းတဲ႔ အေနာက္ဖက္ ေနရာေတြနဲ႔ ၿပည္႔စံုကာ ေစ်းကြက္အတြင္း အေကာင္းမြန္ဆံုးကားတစ္စီး အၿဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္. ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္မႈ အကူ စနစ္ေတြ ပါ၀င္တဲ႔ အၿပင္ ကားအတြင္းဖက္ အလယ္မွာ ရွိတဲ႔ LCD ဒစ္ပေလးေတြကလည္း က်ယ္၀န္းပါတယ္။ ထိုစနစ္ေတြကိုေတာ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဳရဲ႕ ၂၀၁၅ အိတ္ခ်္ ဖိုက္ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ 6 စီးရီးကားေတြဟာဆိုရင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၃၀၀၀ စီစီရွိၿပီး အင္လိုင္း 6 ကိုသံုးထားၿပီး ၿမင္းေကာင္ေရ ၃၀၀ နီးပါးရွိပါတယ္။ အတြင္းဖက္မွာဆိုရင္ ခရီးသည္ခံုနဲ႔ ဒရိုင္ဘာခံုေတြကို ၿမင္႔မားစြာ ၿပဳလုပ္ထားၿပီး လယ္သာ ခံုေတြၿဖစ္ကာ ေရွ႕ေနာက္ခ်ိန္ညိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀ါ မွန္မ်ား၊ မွန္ေလးဖက္လံုးကို အဖြင္႔ အပိတ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ နည္းပညာေတြကိုပါ ထည္႔သြင္းထားပါတယ္။ ေလာင္စာဆီအတြက္  ေလ်ာ႔နည္းေနပါက  အခ်က္ေပးတဲ႔ စနစ္ေတြ ပါ၀င္ၿပီး လယ္သာ စတီယာရင္ ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေအာ္ဒီယို စနစ္ပါရွိတဲ႔ မွတ္ညဏ္ စနစ္ေတြ ပါရွိၿပီး ဒရိုင္ဘာ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ မွတ္ညဏ္ စနစ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ စပီကာ ၁၀ ခုပါ၀င္ၿပီး ဆပ္၀ူးဖာ ၂ လံုး၊ ေရဒီယို ေဒတာ စနစ္နဲ႔ ၂၀၅ ၀ပ္ရွိတဲ႔ စတူဒီယို ေအာ္ပို႔ေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။  မိုးရြာရင္ အလိုလို လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ႔ ၀ိုင္ဘားစနစ္ေတြနဲ႔ အေနာက္ဖက္မွာပါရွိတဲ႔ ၀ိုင္ဘားေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အမိုးဖက္ ဆန္းရု႕ေတြလည္း ပါ၀င္ၿပီး ပါ၀ါ မွန္ၿဖစ္တဲ႔ ဆန္းရု႕ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အလိြဳင္း၀ွီးေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ား အေနနဲ႔ ေလးဘီးလံုးမွာ ေအာ္တို ဘရိတ္စနစ္၊ သူခိုး သတိေပးစနစ္မ်ား၊ ေဘးဖက္ေကာ္နာ မီးမ်ား၊ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ ေလအိတ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ဘရိတ္မ်ား၊ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ၊အေရးေပၚ ဘ၇ိတ္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈ၊ ဘလူတုမ္႔မ်ား စတဲ႔ စနစ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

bmw for sale

ၿပည္တြင္း ေရပန္းစားတဲ႔ ေမာ္ဒယ္မ်ား

ၿပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ရိူးရြန္တြင္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္စီးရီး၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ ဖိုက္၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ ၀မ္း၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ဖိုက္စီးရီး၊ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္ စစ္၊ စတဲ႔ကားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္စီးရီးနဲ႔ ဖိုက္စီးရီး၊ စစ္ စီးရီးေတြဟာ ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုး ေမာ္ဒယ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ စစ္ စီးရီးေတြကိုပါ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိတ္ခ်္ စစ္ စီးရီးေတြကေတာ႔ ၂၀၁၀ကို ေစ်းႏႈန္း ၁၃၀၀ သိန္းရွိၿပီး ေလအိတ္ ၁၂ လံုး ပါ၀င္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ ရရွိႏိုင္တဲ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ဘရန္မ်ား

ၿပည္တြင္းက ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ  ရိႈးရြန္မွာေတာ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴရဲ႕ဆလြန္ စီးရီးေတြ ၿဖစ္တဲ႔  ၃စီးရီး၊ ၅စီးရီး၊ ၆စီးရီး၊ ၇ စီးရီးကားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အက္စ္ယူဗီ ကားေတြထဲမွာေတာ႔ အိတ္ခ်္ ၀မ္း စီးရီး၊ အိ္တ္ခ်္ သရီး စီးရီး၊ အိ္တ္ခ်္ ဖိုးစီးရီးနဲ႔ အိ္တ္ခ်္ ဖိုက္ စီးရီးေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအားၿဖင္႔ကေတာ႔ ေဒၚလာ ၇ေသာင္းကေန ေဒၚလာ  ၅သိန္း ၅ေသာင္းထိ အစားစားရွိတယ္လို႔လည္း သိရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီကေန ကား၀ယ္ယူမယ္ဆိုရင္ ၿပည္တြင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေနနဲ႔ သံုးႏွစ္ အခမဲ႔ ၿပင္ဆင္မႈနဲ႔ ၿပဳၿပင္ ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ၀ရန္တီေတြကိုပါ ရရွိမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ကိုယ္ထည္နဲ႔ အင္ဂ်င္ရဲ႕ ၿပဳၿပင္ ထိန္းသိမ္းမႈေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဘရန္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာ

ဘီအမ္ဒဗလ်ဴမွာ အခြဲဘရန္တစ္ခု အေနနဲ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္ဘရန္ကို ေတြ႔ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ထိုဘရန္ဟာဆိုရင္ ၂၀၁၁ ကေန စတင္ဖြဲ႔စည္းထားတာ ၿဖစ္ၿပီး  ပလပ္အင္ လွ်ပ္စစ္ ယာဥ္ေတြကို ထုတ္လုပ္ေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အိုင္ သရီးဆိုရင္ ပံုစံဒီဇိုင္း ဆန္းသစ္တဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းေမာင္း တံခါး (၅) ေပါက္ၿဖစ္ၿပီး ဘီအမ္ဒဗလ်ဴရဲ႕ အိုင္ပေရာဂ်က္ထဲက တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ကေနစထုတ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၆၄၇ စီစီၿဖစ္ၿပီး ဆလင္ဒါ ႏွစ္လံုးပါရွိတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။