: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ??????????...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 118 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 105 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 106 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 70 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 70,000 km

Silver Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အသံ...

Lks 70 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

white Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု မီရာ မ်ား

Daihatsu Mira for sale in Myanmar Car Market

ကား အေသးစားေလးေတြထဲမွာ ပါရွိတဲ႔ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆုရဲ႕ မီရာကားေလးေတြကို ၀ယ္ယူစီးနင္းရာမွာ ေစ်းခ်ိဳမႈ၊ ၿမိဳ႕တြင္း ကားအသံုးၿပဳမႈ အဆင္ေၿပမႈတို႔ေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ ၀ယ္ယူ အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။ ဌင္း ကားအမ်ိဳးအစားေလးေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းက ဆူဇူကီး တံဆိပ္ထဲက ကယ္၇ီ ထရပ္ကားေလးေတြရဲ႕ ေစ်းေလာက္ပဲ ရွိတဲ႔ အတြက္ အထူးပင္ သက္သာလွပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ဆီစားကလည္း သက္သာတာမို႔ အသံုးၿပဳရာမွာ အဆင္ေၿပလွပါတယ္။ ကားကလည္း အေသးစား ကိုယ္ထည္နဲ႔ လူ (၅) ေယာက္ေလာက္ ဆန္႔ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္ပါ ႏိုင္တာမို႔ အသံုးၿပဳၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အိမ္စီး ကားေတြအၿဖစ္ အသံုးၿပဳနိင္တဲ႔ ကားေလးေတြပါပဲ။ သို႔ေပမဲ႔ အင္ဂ်င္ေသးငယ္တဲ႔ အတြက္ ၿမိဳ႕တြင္းေလာက္ပဲ အဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

အင္ဂ်င္ ၆၆၀ စီစီ ၿဖစ္တဲ႔ ကားေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီ ၿဖစ္ေမာင္းႏွင္တဲ႔ ကားေတြကို အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔မ်ားတဲ႔ ၂၀၀၆ ကေန ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ L 275 စီးရီးေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းတို႔ကေတာ႔ မီရာ ကားေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ (၇) ဆက္ေၿမာက္ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ေတြကို ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ L 285 တြင္ ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၆၆၀ ရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ၿဖစ္ ဆလင္ဒါ ၃ လံုးပါ အမ်ိဳးအစားကို သံုးတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တိုဂီယာထဲတြင္ သံုးခ်က္ထိုး ဂီယာနဲ႔ ၄ ခ်က္ထိုး ဂီယာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာ ေဘာက္စ္ကို ေရွ႕ထိုင္ခံု ႏွစ္လံုးၾကားကေန ကား ဒတ္ရွ္ ဘုတ္ဆီကို ေရြ႔လ်ားခဲ႔တာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု မီရာေတြကို တစ္ၿခား နာမည္ေတြအေနနဲ႔လည္း လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ဒိုမီႏို၊ ကူအိုရယ္ စသည္႔ၿဖစ္သိၾကၿပီး ခ်ယ္ဆီး အကြဲေတြ၊ အမ်ိဳးအကြဲေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အမ်ိဳးအစားကြဲမွာ ေလးမ်ိဳးေသာ ေမာ္ဒယ္ရွိပါတယ္။ ဌင္းတို႔ကေတာ႔ မီရာ၊ မီရာ ေအဗီး၊ မီရာ ဂ်ီႏို၊ မီရာ ဗန္တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၾသစၾတီးရီးယားမွာေတာ႔ ဟန္ဒီဗန္လို႔ လူသိမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ဟန္ဒီလို႔ လူသိမ်ားပါတယ္။

Daihatsu Mira for sale

ဒီဇိုင္း

ကားပံုစံနဲ႔အညီ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပါပဲ။ ဂီယာေဘာက္ကို ေနရာစားသက္သာေအာင္ ကား ဒတ္ရွိဘုတ္မွာ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကားေတြမွာေတာ႔ သူေနရာ အတိုင္းပဲ ေအာ္တိုဂီယာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

ဒိုင္အီဟတ္ဆု မီရာဟာ ေလာင္စာဆီစား သက္သာပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈေတြဆီမွာ ဓာတ္ဆီ ၁ လီတာကို ၂၅ ကီလိုမီတာ ေရာက္ရွိႏ္ိုင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒိုက္အီဟတ္ဆု မီရာေတြဟာ အေသးစား မိသားစုေတြအတြက္ အဆင္ေၿပလွၿပီး အလုပ္သြား ၊ ေက်ာင္းသြား မ်ားအတြက္ အဆင္ေၿပေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းမွာ လံုၿခံဳေရးေတြ အတြက္ ကားေလအိတ္ေတြနဲ႔ ကေလးေတြ အတြက္ ကားေလာ႔ခ္ေတြပါ ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

 ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

 တစ္ပတ္ရစ္ မီရာေတြရဲ႕ ေစ်းအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ ကို အေတြ႔ရမ်ားၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၆၀ ၊ ၇၀ ကေန က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထိ ရွိေနပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ မီရာေလးေတြကို တစ္ပတ္ရစ္ထဲမွာပဲ ၀ယ္ယူစီးနင္းေနၾကၿပီး ၂၀၀၈ နဲ႔ ၂၀၀၉ ကားေတြကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စထုတ္တာက ၂၀၀၆ မွ စထုတ္တာ ၿဖစ္ၿပီး ယေန႔ထိ ထုတ္လုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အၿဖဴ၊ ေငြေရာင္ နဲ႔ စတဲ႔ အေရာင္မ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး မွန္ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ အမည္းေရာင္ေတြ ပါရွိတဲ႔ ကားေတြကိုပါ ေတြ႔ရွိရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။