: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Airwave 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 187 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Orange Honda Airwave 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 197 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Honda Airwave 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Airwave 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Airwave 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Honda Airwave 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Honda Airwave 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Airwave 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda Airwave 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Airwave 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Honda Airwave 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda Airwave 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda Airwave 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔မ်ား

Honda Airwave for sale

ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔မ်ားကို ၿပည္တြင္း အိမ္စီးကားေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္မွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းတို႔ကို စိတ္ၾကိဳက္ ၀ယ္ယူစီးနင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါဟာ ဌင္းရဲ႕ ကားစီးရီးေတြကို သူရဲ႕ မူပံုစံ မပ်က္ေစတဲ႔ ဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ ဟြန္ဒါ ဘရန္မွန္း သိေအာင္ ကားအစိတ္အပိုင္းေတြကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ဌင္း ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔မွာလည္း အရင္ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ ဟိုက္ဘရစ္ကားေတြလို႔ ေရွ႕က ထိပ္စီး အဆင္တန္ဆာေတြကို ေတြ႕ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံက အဲေလာက္ၾကီး မဆန္းေပမဲ႔ ၾကည္႔ရ ေကာင္းမြန္ၿခင္းနဲ႔ ကား အေရာင္အေသြး စံုလင္မႈေတြေၾကာင္႔ ဟြန္ဒါ  အဲေ၀႔ဟာ ေရပန္စား သတိၿပဳမိစရာ ကားတစ္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။

မိသားစုစီး ကားအေသးစားတစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ ကြန္ပတ္ကားေတြထက္ ပိုၿပီး ကား ကိုယ္ထည္ အရြယ္အစား ေသးငယ္တဲ႔ ဆပ္ ကြန္ပတ္ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ခန္းမွာ ပံုမွန္ကားေတြလို ပစၥည္း တင္စရာအခန္းပါရွိၿပီး အေနာက္ခံုမွာ လူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အားလံုးေပါင္း လူ(၅) ေယာက္ လိုက္ပါစီးနိင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကား အသြင္အၿပင္ ဖြဲ႔စည္းမူကေတာ႔ အနည္းငယ္ရိုးရွင္းၿပီး ပံုမဆန္းတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းကေတာ႔ ဆပ္ကြန္ပတ္ကား အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါရွိေနတဲ႔ အတြက္ လူထိုင္တဲ႔ေနရာ၊ ဒရိုင္ဘာထိုင္တဲ႔ေနရာကအစ အနည္းငယ္ က်ဥ္းတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်စ္က်စ္လစ္လစ္နဲ႔ စီစဥ္ေပးထားတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးပါပဲ ။ ၀ဘ္ဂြန္ ပံုစံထဲမွာ ၀င္ေနတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

အရင္ ေမာ္ဒယ္ အက်န္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၅ ကေန၂၀၀၉ ထိ ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔ ေတြကိုေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး တင္သြင္း မွာယူစီးနင္းေနၾကတာကေတာ႔ ၂၀၀၇ နဲ႔ ၂၀၀၈ အထက္ေတြ ၿဖစ္ပါမယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီသာလာတဲ႔အတြက္ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္၊ ေအာ္တို  ဂီယာ ၇ ခ်က္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္အေသြး စံုလင္တဲ႔ အနက္၊ ေငြေရာင္၊ Honda Airwave for saleမီးခိုး၊ အၿပာတို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ စီးတီးလို႔ေခၚတဲ႔ ကားရဲ႕ ပထမမိ်ဳးဆက္ကေနလာၿပီး တံခါး (၅) ေပါက္ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ ဗားရွင္းအေနနဲ႔ ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ကိုေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ ဟတ္ဘတ္ ကားအေနနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ ဟြန္ဒါ ဂ်တ္စ္ကို ဌင္းရဲ႕ ဆီဒင္ကားအေနနဲ႔ လည္းေကာင္း ေတြ႕ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ကေန ၂၀၁၀ ထိ ထုတ္ပါတယ္။  ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔မွာ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳး  ရွိပါတယ္။ ဌင္းတို႔ကေတာ႔ အေၿခခံ ေမာ္ဒယ္ ၿဖစ္တဲ႔ “ G “ ဂရိတ္နဲ႔ ကိရိယာ စံုလင္တဲ႔ “ L “  ေမာ္ဒယ္ ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒီေမာ္ဒယ္ေတြရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ႔ ကားေခါင္းမိုးေပၚမွာ ဆန္းရု႕ေတြပါ ပါရွိလာပါတယ္။ ကားေတြရဲ႕ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုဆီမွာ ႏွစ္ဘီးေမာင္း လည္း ရၿပီး ေလးဘီးေမာင္းပါ ရပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဟြန္ဒါ အဲေ၀းေတြဟာ ဟြန္ဒါရဲ႕ ပထမ မ်ိဳးဆက္တစ္ခု ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒါ စီးတီးကားေတြရဲ႕ တံခါး (၅) ေပါက္ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းကို ဗန္ကား ေနာက္ခန္းနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဗန္ကားကိုမွ ရိုးရိုးၾကီး မဟုတ္ဘဲ ဒီဇိုင္ ဆန္းၿပီး လွပတဲ႔ ဗန္ကား အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းဖက္က ဒတ္ရွ္ဘုတ္ရွိ ကား ဒိုင္ခြက္ေတြ႔ကို သူ ဒိုင္ခြက္နဲ႔သူ အလံုးလိုက္ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မီးလံုးေတြက အစ ကားနဲ႔ ကိုင္ညီေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ အတြင္းဖက္ ပစၥည္းေတြကို စံုစံုလင္လင္ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ေမာ္ဒယ္ကေန ၂၀၁၀ အထိ ထြက္ရွိတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္လို႔ ကားထုတ္လုပ္တဲ႔ မ်ိဳးဆက္ သိပ္မမ်ားလွဘဲ ပံုစံကို အရမ္းၾကီး ကြဲၿပားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ေမာ္ဒယ္ နဲ႔ ဂရိတ္ေတြ G ဂရိတ္ နဲ႔ L ဂရိတ္ဆိုၿပီးေတာ႔ ကြဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Honda Airwave for sale

ထင္ရွားမႈ

ဟြန္ဒါ အဲေ၀းဟာ သူရဲ႕ ကားအမ်ိဳးအစားထဲမွာ တစ္ၿခား ကားအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ကြဲၿပားတဲ႔အသြင္မွာ ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ တစ္လီတာကို ၁၈ ကီလိုမီတာ ႏႈန္းေလာက္ေတာ႔ ေမာင္းႏွင္ႏွိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယူဗီ မွန္ေတြ အၿပင္ ဂီယာ စီဗီီတီ (၇) ခ်က္ ကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ေနာက္ဆံုးေမာ္ဒယ္ နီးပါး ၿဖစ္တဲ႔  ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔ကားေတြမွာ ေစ်းႏႈန္းက တစ္ပတ္ရစ္ကို က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ၁၆၀ ၊ ၁၉၀ အသီးသီး ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၀၇ ၊ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ကားေတြကိုေတာ႔ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၃၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၇၀ ေလာက္ထိ ရွိေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား ဂရိတ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြ ကြာဟသြားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဟြန္ဒါ အဲေ၀းကားေတြဟာ မိသားစု စီးနင္းတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအၿဖစ္ ေကာင္းမြန္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ႔ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ လူသိပ္မသိ၊ သိပ္မစီးၾကေသးေပမဲ႔  ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာၿပီး  စီးနင္းရတာ အဆင္ေၿပတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ အေနနဲ႔ တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္စ္၊ နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္ တို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။