: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 320 Drive Away

ရန်ကုန်

rickydey -
 • 86,000 km

HONDA CROSSROAD 2008 FULL GRADE. (7 SEATER),ORIGINAL TV,BACK CAM,VOLUME CONTROL. ENGINE POWER 2000 CC. CHASIS RT4,PART TIME 4 WD. CAR NUMBER YGN 2H (****). KM DRIVEN (80000+) LICENSE VALID UPTO ...

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda Crossroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 283 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Black Honda Crossroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda Crossroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda Crossroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda Crossroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Honda Crossroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

အက္စ္ယူဗီကားေတြထဲက ဟြန္ဒါ ခေရာရိုတ္မ်ား

Honda Crossroad for sale

ဟြန္ဒါ ခေရာ႔ရိုတ္ ေတြဟာ အက္စ္ယူဗီပံုစံရွိတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းမွာ ပံုသ႑ာန္ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ႔ ၿဗိတိန္ရဲ႕ နာမည္ၾကီး ဘရန္တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ လန္ရိုဗာ တံဆိပ္ထဲက ဒစ္ကာဗာ စီးရီးေတြကို တံဆိပ္ ၿပန္ကပ္ထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ လံုး၀ ကြဲၿပားတဲ႔ ဒီဇုိင္းနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းေမာ္ဒယ္ေတြကိုေတာ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဥေရာပ ကားဘရန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ အစီးေရ သိပ္မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ဟြန္ဒါသည္ အက္စ္ယူဗီ တံဆိပ္ေတြ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေက်ာ္ၾကားလာတာကို ေတြ႔ရဟန္ရွိေသာအခါ  ခေရာ႔ရိုတ္ေတြကို တံဆပ္ၿပန္ကပ္ၿပီး ေစ်းကြက္တင္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို အတြက္ ဟြန္ဒါ လန္ရိုဗာဆီကေနၿပီး လန္ရိုဗာ ဒစ္ကာဗာ စီးရီးေတြကို ၀ယ္ယူခဲ႔ပါတယ္။ၿပီးေတာ႔ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴဟာ လန္ရိုဗာကို မ၀ယ္ခင္ ဟြန္ဒါဟာ လန္ရိုဗာရဲ႕ ဒစ္ကာဗာကားေတြကို ဂ်ပန္ရဲ႕ အက္စ္ယူဗီ မားကတ္မွာ ထားရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒီထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကိုေတာ႔ နယူးဇီလန္မွာ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရပါတယ္.

စြမ္းေဆာင္ရည္

Honda Crossroad for sale

၂၀၀၈ ကေန ၂၀၁၀ ထိ ထုတ္တဲ႔  ဟြန္ဒါ ခေရာ႔ရိုတ္ေတြက မီနီ အက္ယူဗီေတြ ၿဖစ္ၿပီး တံခါးေလးေပါက္ပါ အက္စ္ယူဗီရဲ႕ ကိုယ္ထည္ပံုစံထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္းေတြလည္း ထြက္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္မွာ ဓာတ္ဆီ နဲ႔ ေအာ္တိုဂီယာေတြကိုပဲ ရရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္ အ၇ႊယ္အစား ေမာင္းႏွင္မႈ အားအရ ၁၈၀၀ စီစီ နဲ႔ ၂၀၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကို ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လန္ရိုဗာရဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ၿဖစ္တဲ႔  ဒစ္ကာဗာရီ ဖိုး ေမာ္ဒယ္ေတြမွာကေတာ႔  အင္ဂ်င္က ၂၇၀၀ စီစီ၊ ၃၀၀၀ စီစီ၊ နဲ႔ ၅၀၀၀ စီစီထိကို ရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဌင္းမွာကေတာ႔ မန္န်ဴးယယ္ ဂီယာေတြကိုပါ ရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ နဲ႔ ၂၀၀၉ စတဲ႔ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရမဲ႔  ဟြန္ဒါ ခေရာ႔ရိုတ္ေတြရဲ႕အၿပင္ဖက္ ဒီဇိုင္းကေတာ႔ ကားက ေလးေထာင္႔က်ၿပီး အၿပားပံုသ႑ာန္ အနည္းငယ္က်ပါတယ္။  အနည္းငယ္ေၿပာင္းလဲထားၿပီး ဟြန္ဒါရဲ႕ တံဆိပ္ကို လန္ရိုဗာကားေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ၾကည္႔ရင္ ပရိုေဗာက္နဲ႔ေတာင္ ဆင္တူပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ အၾကမ္းထည္ၿဖစ္တဲ႔ကားေတြေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး အေနာက္ဖက္က ေလးေထာင္႔ပိတ္ပံုစံုနဲ႔ကားဖင္ကို ပိတ္ထားပါတယ္။ အတြင္းခန္းမွာေတာ႔ ထိုင္ခံုကို သံုးတန္းထားေပးထားၿပီး အနည္းဆံုး လူ (၇) ေယာက္ေလာက္ေတာ႔ ထိုင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္က ထိုင္ခံုေတြကို ပစၥည္းတင္လိုတဲ႔ အခ်ိန္ေတြမွာ ေခါက္ခ်ိဳးထားႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာ ေဘာက္စ္ေတြကိုေတာ႔ ကားဒတ္ရွ္ဘုတ္ေပၚမွာ ထားရွိေပးထားပါတယ္။

Honda Crossroad for sale

ထင္ရွားမႈ

အင္ဂ်င္ရုန္းအားေကာင္းၿပီးဒီဇိုင္းက ရိုးရိုးရွင္းရွင္းၿဖစ္တဲ႔ မီနီ အက္စ္ယူဗီေတြ ၿဖစ္ၿပီး ပါ၀ါေလာက္ခ္႔၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္၊ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ေလအိတ္မ်ား၊ အန္တီေလာက္ခ္႔ ဘရိတ္မ်ား၊ ၿမဳခြဲမီးလံုးမ်ားနဲ႔ အသံပိုင္း စနစ္ေတြကိုပါ ၿပည္႔ၿပည္႔စံုစံု တပ္ဆင္ထားၿပီး တံခါး သုတ္တံမ်ား၊ နဲ႔ ပါ၀ါ ထိုင္ခံုေတြကိုလည္း ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

 လန္ရိုဗာ အႏြယ္၀င္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒါ ခေရာစ္ရိုတ္ေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းမွာ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က စတင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။  က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ေလာက္ကေန က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ထိ နီးပါးရွိႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဟြန္ဒါ ခေရာ႔ရိုတ္ေတြမွာ အင္ဂ်င္ အရြယ္အစားတြင္  လိုက္ထရပ္ေတြရဲ႕ အင္ဂ်င္ အ၇ႊယ္အစားနဲ႔ တူညီစြာ ထည္႔သြင္းထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အက္စ္ယူဗီထဲမွာမွ ထိုင္ခံု (၃) တန္းနဲ႔ ဒီဇိုင္းရိုးရိုးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြ ၿဖစ္တာကိုေတာ႔ သိထားၿပီး ၀ယ္ယူရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။