: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ တိက်ကိုက္ညီမႈကို ရွာမေတြ႔ပါဘူး။ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြရန္ အႀကံျပဳပါသည္
ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္းက ဟြန္ဒိုင္း ကန္ထရီးကားမ်ား

Hyundai County for sale

မီနီ ဘတ္စ္ အမိ်ဳးအစား တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒိုင္းကားမ်ားကို ၿပည္တြင္းမွာလည္း က်ယ္ၿပန္႔စြာ အသံုးၿပဳေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုးရီးယား ထုတ္ကုန္တစ္ခု ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒိုင္းကားမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ နာမည္ၾကီး ကား ကုန္စည္ တစ္ခုပါပဲ။ ယခု လက္ရွိမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။ အရမ္းၾကီးလည္း ကိုယ္ထည္ မၾကီးမားတဲ႔ အတြက္ ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အဆင္ေၿပလွပါတယ္.။  ရန္ကုန္မွာ အၿမင္ေတြ႔နိင္ဆံုး အရင္ စစ္က်န္ ဘီအမ္မ်ားလို နည္းနည္းလံုးတဲ႔ ပံုသ႑ာန္ရွိၿပီး သူက ေလးေထာင္႔ ပံုစံ က်ၿပီး ဒီိဇိုင္း လွပပါတယ္။ အဆင္းအတက္မွာလည္း သင္႔တင္႔တဲ႔ အေနအထားတစ္ခု ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၉ ေယာက္စီး ကားမ်ားၿဖစ္ၿပီး အတြင္းခန္းက တစ္ဖက္မွာ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္တစ္ခု က်န္တဲ႔ တစ္ဖက္မွာ တစ္ေယာက္ ထိုင္ၿဖစ္တဲ႔ ထိုင္ခံုမ်ား ၿဖစ္ၿပီး အေနာက္ဆံုးမွာ ေလးခံုတန္းပါရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြေပမဲ႔လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကားေတြမွာ အဲရာကြန္းေတြပါ ပါရွိတာၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ၿပည္တြင္း ရံုး အၾကိဳ႕အပို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မူ လိုင္းယာဥ္မ်ားအၿဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။

ဟြန္ဒိုင္း ကန္ထရီ ကားေတြဟာ ကိုးရီးယား ဟြန္ဒိုင္ ေမာ္ေတာ္ အုပ္စုက ထုတ္လုပ္တဲ႔ မီနီ ဘတ္စ္ကားေတြၿဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နဲ႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြမွာ အေၿခခံအားၿဖင္႔ သံုးနိင္ပါတယ္။ သူက တစ္နိင္ငံထဲကပဲ ထုတ္တဲ႔ ကီရာ ကြန္ဘီနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ County လည္း ရွိပါေသးတယ္။ သူကေတာ႔ ၂၀၀၄ ကတည္းက ထုတ္တဲ႔ ကန္ထ၇ီး မ်ိဳးဆက္ေတြကို ေခၚတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ နာမည္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

Hyundai County for sale

အင္ဂ်င္က ေလးေထာင္စီစီ ေလာက္ရွိေပမဲ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အသံုးေတာ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ကိုးရီးယား ကား ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဘယ္ေမာင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းခရီး ေၿပးဆြဲတဲ႔ ယာဥ္မ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းမ်ားမွာပါ အသံုးသြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုေၾကာင္႔ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္တဲ႔ ကိုးရီးယား ယာဥ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းကလည္း အၿပင္က မွန္အနက္ကပ္လ်က္ေတြ နဲ႔လာတဲ႔အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ပါ၀ါ အတိအက် ၃၉၀၀ စီစီရွိတဲ႔ ကမ္ထရီး ဘတ္စ္ေတြမွာ ၂၉ ေယာက္ စီးနင္းႏိုင္ၿပီး  ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကို အသံုးၿပဳထားပါတယ္။ဆလင္ဒါ (၄) လံုး ရွိပါတယ္။ ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၂၀ နီးပါး ထြက္ပါတယ္။ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းကေတာ႔ ၉၅ လီတာ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထုတ္နဲ႔ ဌင္း အရင္ ထုတ္တဲ႔ ဟြန္းဒိုင္း ကမ္ထရီး ဘတ္စ္ေတြနဲ႔ အနည္းငယ္ ဒီဇိုင္းပါတယ္။ သက္ပစၥည္းေတြက အစ ၂၀၁၄ ထုတ္ေတြက သစ္လြင္ၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ေတြထက္ အမ်ားၾကီးေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေစ်းကေတာ႔ သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ ကြာမွာ ၿဖစ္ေပမဲ႔ ေရရွည္ အတြက္ဆို စိတ္ခ်ရတဲ႔ ေနာက္ထြက္ ကား အသစ္ေတြပါပဲ။ ၿပည္တြင္း အမ်ားအားၿဖင္႔ ဘတ္စ္ကားေတြမွာ အသံုးၿပဳေနၾကတဲ႔ ၂၀၀၃ ထုတ္ေတြမွာ ထိုင္ခံုက အေနာက္ဖက္မွာ ေလးခံုတန္းၿဖစ္ၿပီး ခရီးသည္တင္ တံခါးေပါက္ ပါရွိတဲ႔ ကားရဲ႕ ညာဖက္ပိုင္းမွာေတာ႔ တစ္ေယာက္ထိုင္ခံုမ်ားကို စီတန္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ႔ အၿခား တစ္ဖက္မွာေတာ႔ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ခံုတန္းေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြ ၿဖစ္ေပမဲ႔ ေလေအးေပးစနစ္နဲ႔ အၿပင္ဖက္က အသံေတြကို ဟန္႔တားေပးႏိုင္တဲ႔ ကားကိုယ္ထည္နဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြကို သံုးထားတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

Hyundai County for sale

၂၉ ေယာက္စီး ၿမိဳ႕တြင္း အသံုးၿပဳမႈန႔ဲ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးၿပဳလို႔ရပါတယ္။ အတြင္းဖက္က အဆင္ေၿပတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေနနဲ႔ ေရဒီယို၊ ကတ္ဆက္ ပေလယားေတြ အၿပင္ ေလေအးေပးစက္၊ ေအာ္တို ဖြင္႔ပိတ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ ခရီးသည္တင္ တံခါး၊တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး အစိတ္အပိုင္းေတြ အေနနဲ႔ မီးသတ္ေဆးဘူး နဲ႔ အေရွ႕ဖက္ ထိုင္ခံု ခါးပတ္ေတြပါ ပါရွိပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ေစ်းက ၿပည္တြင္းမွာ တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္အတြက္ ေစ်းေပါက္ေနတဲ႔ SUV ကား တစ္စီးစားေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ကား ၀ယ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္း ရွိရံုနဲ႔ စီးပြား ၿဖစ္နိင္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၅၀၊ ၂၆၀ ခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၅ ၊ ၂၀၀၆ ခုနွစ္ေလာက္ထိကို ရနိင္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

၂၀၀၃ ၊၂၀၀၄ ၊၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ စတဲ႔ ခုနွစ္မ်ားကို အေတြ႔ရမ်ားပါတယ္။ ကိုယ္ထည္က အမ်ိဳးအစားကြဲေတြမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ၁၆ ေယာက္ကေန ၂၅ ေယာက္ထိ စီးနိင္တဲ႔ ကားကိုယ္ထည္ တို၊၂၅ ေယာက္ကေန ၄၀ ထိ စီးနိင္တဲ႔ ကိုယ္ထည္အရွည္ ကန္ထရီ၊ ေနာက္ၿပီး ဇိမ္ခံမွန္လံုးကား အမ်ိဳးအစားေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကိုပဲ အ၀ယ္မ်ားၾကၿီပီးၿမန္မာၿပည္အတြင္း ဟြန္ဒိုင္းက ရိူးရန္ေတြမွာ ကန္ထရီးကားေတြကို မတင္ေပးထားပါဘူး။ အေရာင္ေတြကေတာ႔ အၿပာ၊ အ၀ါ၊ အၿဖဴစတဲ႔ အေရာင္ေတြ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။