: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 184 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex 2008 ဟာ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး Automatic ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။ Lks 184 ေရာင္းေဈးနဲ႔ မုိ႔ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္တဲ့ဒီ...

ပရီမီယံ

Lks 184 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 184 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Motors...

ပရီမီယံ

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီံေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 ဟာ Lks183 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ေက်းဇူးျပဳ...

ပရီမီယံ

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

ဒီအျဖဴေရာင္Hyundai Grand Starex GOOD 2008 အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 185 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မ...

ပရီမီယံ

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

ဒီံေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex good 2008 အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ဟာ Lks185 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ာ...

ပရီမီယံ

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex 2008 ဟာ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး Automatic ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။ Lks 183 ေရာင္းေဈးနဲ႔ မုိ႔ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္တဲ့ဒီ...

ပရီမီယံ

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex 2008 ဟာ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး Automatic ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။ Lks 183 ေရာင္းေဈးနဲ႔ မုိ႔ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္တဲ့ဒီ...

ပရီမီယံ

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 183 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Motors...

ပရီမီယံ

Lks 181 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex 2008 အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူရရ်ိနိုင္ပါသည္။ ဟာ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး Automatic ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။ Lks 181 ေရာင...

ပရီမီယံ

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex 2008 ဟာ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး Automatic ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။ Lks 180 ေရာင္းေဈးနဲ႔ မုိ႔ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္တဲ့ဒီ...

ပရီမီယံ

Lks 181 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္ ေရာင္နဲ႔ ဤHyundai Grand Starex 2008 ကားသည္ 181 Lksေရာင္းေဈးနဲ႔မို႔လို႔ အလြန္တန္တဲ့ကားပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင္လက္မလြတ္ပါေစနဲ႔ ။ ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာရွိျပီးAutomatic ဂ...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex GOOD 2009 အရစ္က်စနစ္ျဖင့္လည္းရရွိနိုင္ပါသည္အင္ဂ်င္ဂိီယာေဘာက္အား၆လပစြ့ည္းနွင့္လက္ခကိုအခမဲ့ေပးပါသည္။SERVICEမားအေနျဖင့္လည္းတနွစ္တိတိလက္ခမဲ့၀န္ေဆာင္မွဳုုမ်...

Lks 252 လက္ရွိေစ်းႏႈန္း

ရန်ကုန်

Shonlaewai Shonlaewai
 • 80,000 km

Hyundai Grand Starex (12 Seater) - Super Black Black ႏွစ္စီး ေရာင္းဖို ့ရွိပါတယ္။ - 2008 / 2009 model (ပံုေျပင္း) - Super Black - 2.5 cc (Diesel) - Tyre ေလးလံုးအသစ္ နီးပါး - ေအာက္ပိုင္းေကာင္း - ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex good 2009 Please admin Hyundai Grand starex Engine power 2500CC Fule Type Diesel Manual .Auto တံခါး​ေပါက္​ ၅​ေပါက္​ပါ Minivan ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ပါသည...

Lks 195 အစိုးရအခြန္အခမ်ားပါ၀င္ျပီး

ရန်ကုန်

Min78384 Min78384
 • အသစ္

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex 2008 ဟာ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာ ဂီယာနဲ႔ အသစ္စက္စက္ကားတစ္စီးျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ကားပစၥည္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ပါတယ္။ 195 Lksေ...

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ု္ပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိဳသာစြာနွင့္ ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီံေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 ဟာ Lks183 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ေက်းဇူးျပဳ...

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex good 2008 အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 183 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီHyundai Grand Starex 2008 ဟာ Lks185 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ တျခားေကာင္းမြန္‌ေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ Motors.com....

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 45,000 km

White Hyundai Grand Starex 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီံေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 ဟာ Lks183 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ေက်းဇူးျပဳ...

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီHyundai Grand Starex 2008 ဟာ Lks183 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ တျခားေကာင္းမြန္‌ေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ Motors.com....

Lks 181 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီHyundai Grand Starex 2008 ဟာ Lks181 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ႔အတူ တျခားေကာင္းမြန္‌ေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ Motors.com....

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 183 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Motors...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Grand Starex good 2008 အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ ဟာ Automatic ဂီယာနဲ႔ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီး ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ပါတယ္။ 188 Lk...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အနက္ေရာင္ ေရာင္နဲ႔ ဤHyundai Grand Starex good 2009 အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ ကားသည္ 188 Lksေရာင္းေဈးနဲ႔မို႔လို႔ အလြန္တန္တဲ့ကားပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင္လက္မလြတ္ပါေစနဲ႔ ။ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex 2008 အရစ္က ်စနစ္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 185 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 45,000 km

White Hyundai Grand Starex 2008 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Gl...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Grand Starex good 2008 အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 188 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္းက ဟြန္ဒါ ဂရန္ စတားရပ္ခ်္မ်ား

Hyundai Starex for sale

လူမ်ားမ်ား စီးနင္းမႈ အတြက္ အဆင္ေၿပလွတဲ႔  ဂရန္ စတားရပ္ခ်္မ်ား

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ဟြန္ဒိုင္း အိတ္ခ်္ ၀မ္းလို႔ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ ဗန္ကား ဆိုဒ္ရွိတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆန္႔ပါတယ္။ လူ ၁၂ ေယာက္ထိ စီးနိင္တဲ႔ အတြက္ မိသားစု စီးတဲ႔ကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ခရီးသြား ေက်ာင္းသြား ရံုးသြား ကိစၥရပ္ေတြမွာ သံုးနိင္ပါတယ္။ ရိုးရိုး စတာရတ္ခ်္ကားလည္း ရွိၿပီး သူက ၂၀၀၇ ေအာက္ ေမာ္ဒယ္ ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္လို တပ္ေခၚရၿခင္းကေတာ႔ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္လို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားကေတာ႔ တစ္ခု တည္းပါပဲ။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပထမ မ်ိဳးဆက္မွာ ၂.၄ လီတာကေန ၃.၀ ထိလာပါတယ္။ ၂.၅ လီတာမွာ ဒီဇယ္ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းအေတြ႔ရ မ်ား ေမာ္ဒယ္ေတြၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းကိုေတာ႔ ၂.၅ လီတာ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္မွာ အေတြ႔ရမ်ားပါတယ္ ဂီယာက ေအာ္တို ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါးက တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္လိုပဲ ဆလိုက္ေလွ်ာ တံခါး ၿဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ေမာ္ဒယ္လ္ ဂရိတ္ တစ္ခုမွာ လယ္သ္သာ အတြင္းခံမ်ားနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀ါ အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ပဲ ၿဖစ္ကာ ေၿခာက္လံုးတပ္ စပီကာ၊ ဒီဗီဒီ ပေလယာေတြပါ ပါရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Hyundai Starex for sale

အတြင္းခန္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဆင္ေၿပတဲ႔ အေနအထား ရွိတဲ႔ ထိုင္ခံုေတြေၾကာင္႔ ဟြန္ဒါ ဂရန္ စတာရတ္ခ်္ အိတ္ခ်္၀မ္းဟာ ထူးၿခားပါတယ္။ ဆိုဒ္က တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ခ်္နဲ႔ ဆင္တူၿပီး ေမာ္ဒယ္နိမ္႔ေတြမွာေတာ႔ ရိုးရွင္းတဲ႔ ပံုစံ၊ အတြင္းပံုစံေတြနဲ႔ ေတြ႕နိင္ပါတယ္။ ဒတ္ရွ္ဘုတ္ေတြကအစ ဂီယာ ေနရာတည္ရွိမူေတြဟာလည္း အဲလ္ဖတ္နဲ႔ ဆင္ပါတယ္။ နဂို ေရွ႕ခန္းမွာရွိတဲ႔ ထိုင္ခံုနွစ္ခံုၾကားမွာ ဂီယာ ေဘာက္စ္ကို ေတြ႔ရမဲ႔အစား ဂီယာေဘာက္စ္ကို ဒတ္ရွ္ဘုတ္မွာ တစ္ဆက္တည္း ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နဂို ဂီယာ ေဘာက္စ္ေနရာမွေတာ႔ ေကာ္ဖီခြက္ေတြ ထားရွိနိင္တဲ႔ ေဘာက္စ္ကို ထားရွိထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေမာ္ဒယ္ ဂရိတ္ေတြဆို အတြင္းမွာ မီတင္ ခန္းတစ္ခုကဲ႔သို႔ ၿပင္ဆင္မူေတြ ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ဗန္ ပံုစံ ခရီးသည္ မ်ားမ်ားဆန္႔တဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားကို ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ ဟြန္ဒါ အိတ္ခ်္ ၀မ္း က အသင္႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကို ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ လူသံုးမ်ားလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ခန္းမွာ ထည္႔စရာေနရာေတြ ပါရွိတဲ႔အတြက္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သံုးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံကလည္း ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲမို႔ အဆင္႔ၿမင္႔လွပါတယ္။

ဟြန္ဒိုင္း စတာရတ္ခ်္ မ်ိဳးဆက္မ်ား

ဟြန္ဒိုင္း ေမာ္ေတာ္က ကိုးရီးယားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားတို႔မွာ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိတဲ႔ ဟြန္ဒိုင္း စတာရတ္ခ်္မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပမွာလည္း ဌင္းကထုတ္တဲ႔ ပထမ မ်ိဳးဆက္ကို ဟြန္ဒိုင္း အိတ္ခ်္ ၀မ္းလို႔ သိၾကပါတယ္ ။ မ်ိဳးဆက္ နွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ပထမမ်ိဳးဆက္က ၁၉၉၇ ကေန ၂၀၀၇ ထိ ထုတ္ပါတယ္။ ပထမ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ကားပံုစံ ရုပ္ထြက္ ေတာ္ေတာ္ ကြဲသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမွာေတာ႔ စလစ္ လြတ္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ အေက်ာ္ကို သြင္းၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ အေတြ႔ရမ်ားပါတယ္။ ၂၀၀၅ ေမာ္ဒယ္နိမ္႔ေတြကိုေတာ႔ ၿပည္တြင္း အေရာင္း အ၀ယ္ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းသက္သက္သာသာ နဲ႔ရနိင္ပါတယ္။

Hyundai Starex for sale

ထင္ရွားမႈ

ထိုင္းနိင္ငံမွာေတာ႔ စတာရတ္ခ်္ကို ဟြန္ဒိုင္း အိတ္ခ်္ ၀မ္း ေရာင္းခ်ပါတယ္။ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးၿဖစ္လာပါတယ္ ။အကုန္လံုးကေတာ႔ ထိုင္ခံု (၁၂) ခံုနဲ႔သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ စတာရတ္ခ်္လို ေခၚတဲ႔ ဗီအိုင္ပီ အမ်ိဳးအစားကြဲကား အမ်ိဳးအစားဟာ ထိုင္ခုံ (၇)ခုနဲ႔ အိတ္ခ်္၀မ္းေပၚတြင္ အေၿခခံထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အထဲမွာ ၁၉ လက္မ တီဗီေတြ၊ ဒီဗီဒီ ပေလယာေတြကို ပါရွိမူေတြကိုေတာ႔ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတြ႕နိင္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

၂၀၁၄ ဂရန္ စတာရတ္ခ်္ကို က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ေမာ္ဒယ္ နိမ္႔ေလာက္ဆိုလွ်င္ ၁၄၀ သိန္းေလာက္က စပါတယ္။ ပံုမွန္ ၂၀၀၈ ေလာက္ကိုေတာ႔ သိန္း ၂၀၀ နီးပါးခန္႔ေပါက္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကားဂရိတ္၊ မိုင္ႏႈန္းမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ေၿပာင္းလဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

 

အနည္းငယ္ ရုပ္သြင္ထူတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ေပမဲ႔ သူရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္က ေကာင္းမြန္ အဆင္ေၿပလွပါတယ္။ လူမ်ားမ်ား စီးႏိုင္မဲ႔ အၿပင္ ဆီစားအားမွာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ၿဖစ္ၿပီး  ၂၄၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကို သံုးထာလို႔ ဆီစား အရမ္း မမ်ားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  အတြင္းခန္းမွာလည္း အစိတ္အပိုင္း စံုစံုလင္လင္ ပါရွိတဲ႔ အတြက္ လူစီးနဲ႔ ခရီးတိုသြား ယဥ္ေတြ အၿဖစ္ သံုးႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။