: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

White Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Isuzu Bighorn 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Isuzu Bighorn 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 187 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Brown Isuzu Bighorn 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 120,000 km

Silver Isuzu Bighorn 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

green Isuzu Bighorn 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 23,000 km

Silver Isuzu Dmax 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အသံစနစ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 130,000 km

Pearl White Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Dark green Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Black Isuzu Bighorn 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Red Isuzu Bighorn 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl white Isuzu Bighorn 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
Isuzu for sale in Myanmar Car Market

အစ္ဆူဇူး ကားမ်ား

အီဆူဇူဟာ ၿမိဳ႕ၿပင္ ဟိုက္ေ၀းကားေမာင္းႏွင္မႈေတြမွာ ပိုမို အသံုးမ်ားၾကတဲ႔ကား ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံက လာတဲ့ အီဆူဇူး ဟာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေရပန္းစား ေအာင္ျမင္တဲ့ ကား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သူရဲ႕  ေအာင္ျမင္မႈက လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္နဲ႔ အက္စ္ယူဗီ မွာပဲ မ်ားျပီး အျခား ကား အမ်ိဳးအစား မ်ား ကေတာ့ မသိ သေလာက္ နည္းပါတယ္။ အက္စ္ယူဗီ မွာ ဆုိရင္ ဘစ္ဟြန္း လို႔ ျမန္မာေခၚ ေခၚၾကတဲ့ ကား ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းသံုး ဆုိရင္ အလတ္စား ထရပ္ကား အီးလယ္အက္ဖ္ ကို သိၾက ပါတယ္။ အက္စ္ယူဗီ မွာ ဆုိရင္ အက္စ္အီး ဆိုတဲ့ ကားလည္း ရွိပါတယ္။ အစ္ဆူဇူး ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ လူသိမ်ား ကား အခ်ိဳ႕ ကိုပဲ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ ရပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ နဲ႔ နည္းပညာ

အီဆူဇူ ဘစ္ဟြန္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္ၿပရေသာ္ အီဆူဇူ ဘစ္ဟြန္းေတြမွာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္အစရွိသၿဖင္႔ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး တာဗို႔ပါတဲ႔ ဒီဇယ္ကားဆိုရင္ အင္ဂ်င္ ၃.၀ လီတာ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကား ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ညာေမာင္း ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၿပည္တြင္း ဂ်ပန္ေလလံ ၀ဘ္ဆိုဒ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကားဂရိတ္ အမ်ိဳးအစား၊ ေမာ္ဒယ္ စသည္႔ၿဖင္႔ စိတ္ၾကိဳက္ စံုးစမ္း ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားရဲ႕ လမ္းမ်ားနဲ႔ အထူးအပ္စပ္မူရွိၿပီး အဆင္ေၿပေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။   တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို ၀ယ္ယူသူမ်ား အေနနဲ႔ သတိၿပဳရမဲ႔ အခ်က္တစ္ခုမွာ အရင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈမ်ား အရ ကီလိုမီတာ ၁ သိန္း နီးပါးေလာက္မွာ တာဗို႔ကေန ဆူညံသံ ထြက္တာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသစ္တာဗို႔ တစ္ခုနဲ႔ လည္ၿပီး ခ်ိန္မွာေတာ႔ အဆင္ေၿပသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီဇယ္ ေအာ္တိုကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေလအိတ္ ႏွစ္လံုး၊ အဲယာကြန္း၊တာဗို႔၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္ ၊ အလိြဳင္း၀ွီးစတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ ပါရွိၿပီး တံခါး (၅) ေပါက္ အက္စ္ယူဗီ ကား ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းက ထင္ရွားတဲ႔ အီဆူဇူ ဘရန္မ်ား

ၿပည္တြင္း ထင္ရွားတဲ႔ ေမာ္ဒယ္မ်ားအေနနဲ႔ အီဆူဇူ ဘစ္ဟြန္း၊ အီဆူဇူ အက္စ္အီး၊ အီဆူဇူ အီးအယ္အက္ဖ္ စတဲ႔ကားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အီဆူဇူ ဘစ္ဟြန္း က မစ္ဆူဘီရွီ ရဲ႕ ပါဂ်ဲရိုး နဲ႔ အျပိဳင္ ျဖစ္တဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သူက ေစ်း ပိုသက္သာ ပါလိမ့္မယ္။ သိသိ သာသာ ကို သက္သာ ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ ဒီဇယ္ ကား ဆုိရင္ သိန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ နဲ႔ ရႏိုင္ ေလာက္တဲ့ အထိ ေစ်းသက္သာ ပါတယ္။ ပံုစံ အားျဖင့္ ကလည္း ပါဂ်ဲရိုး ျမင္ေနက် မဟုတ္ရင္ ခ်က္ခ်င္း မခြဲ တတ္ ပါဘူး။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ကေတာ့ ၃၀၀၀ စီစီ အရြယ္ ဝန္းက်င္ ရွိျပီး ပိုၾကီးတဲ့ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ေတြနဲ႔လည္း ထုတ္လုပ္ ပါေသး တယ္။ တံခါး ငါးေပါက္ ညာေမာင္း ကား  ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ျပည္လမ္း စနစ္ နဲ႔ သင့္ေတာ္ ပါတယ္။ ေလးဘီးယွက္ ကား ျဖစ္ တာေၾကာင့္ ဆီစား ကေတာ့  မသက္သာ လွ ပါဘူး။ အေရာင္ အားျဖင့္ လည္း အစံု ထုတ္လုပ္ ထားတာ ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။ အက္စ္အီး အက္စ္ယူဗီ ကေတာ့ ဘစ္ဟြန္း ထက္ အနည္းငယ္ ေသးတဲ့ ကား လို႔ ဆုိႏိုင္ ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္က အစ ေသးပါတယ္။ ၂၅၀၀ စီစီ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိျပီး ေမာ္ဒယ္ ကေတာ့ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေတြ အထိေလာက္လည္း ေရာက္ပါတယ္။ ေစ်းကလည္း ဘစ္ဟြန္းနဲ႔ သိပ္ မကြာ ပါဘူး။ အရြယ္ေသးတာ ေၾကာင့္ တံခါး ၂ ေပါက္ အီစ္ယူဗီ အငယ္စား ကား ျဖစ္ျပီး ၂ ဘီးေမာင္း စနစ္ကို အသံုးျပဳ ပါတယ္။ လူကေတာ့ ေလးေယာက္ စီးလို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ဘီး ေမာင္း စနစ္၊ ေရွ႕ ဘီးေမာင္း စနစ္ အစ ရွိသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ တာ ေၾကာင့္ ဆီစားလည္း ပို သက္သာ ပါတယ္။ အေရာင္ လည္း အစံု ထုတ္ပါတယ္။ အီဆူဇူး ELF ဆုိတာ ကေတာ့ အလတ္စား ထရပ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၆၀၀ ကီလိုဂရမ္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ ဆုိရင္ လူၾကိဳက္မ်ား ၾကျပီး အျခားေသာ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္နဲ႔ တန္ခ်ိန္ အမ်ိဳးအစား ကိုလည္း ဝယ္ၾက ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ယင္း ဝန္းက်င္ ေတြပါပဲ။ အင္ဂ်င္က ၃၁၀၀ စီစီ ရွိတာေၾကာင့္ အားေကာင္းတဲ့ ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ ေနရာ အႏွံ႔ အမ်ားမွာ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ၾကတဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ ရရွိႏိုင္မႈ

အီဆူဇူး ဝယ္ဖို႔ အတြက္ အမ်ားစု က ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ ကေန ဝယ္ယူ ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္က အေရာင္း စင္တာ ေတြမွာ လည္း ေရာင္းခ် ၾက ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ ကားကိုပဲ ပိုအားထား ဝယ္ၾကျပီး အသစ္ ကိုလည္း ဝယ္ယူ ၾကပါ ေသးတယ္။ အီဆူဇူးက ျမန္မာျပည္ ဝင္လာ ေတာ့မွာပါ။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ က်ရင္ေတာ့ သူ႔ အမွတ္တံဆိပ္ ထဲက ကား အသစ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ရရွိ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အီဆူဇူ ဘရန္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာ

အီဆူဇူရဲ႕ ဒီမတ္ခ်္ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၂ကေန စထုတ္တဲ႔ေမာ္ဒယ္ေတြအတြက္ ဒီဇိုင္းပိုင္းကို အသားေပးၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို တိုးၿမင္႔လာခဲ႔ပါတယ္။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ထိုကားေတြကို ထိုင္း၊ မေလးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ရွိတဲ႔ အီဆူဇူ စက္ရံုေတြမွာ တပ္ဆင္တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါး ႏွစ္ေပါက္၊ တံခါး ၄ေပါက္ကားေတြနဲ႔ ၂၅၀၀ စီစီဒီဇယ္၊ ၂၅၀၀ စီစီ တာဗို႔ ဒီဇယ္ စတဲ႔ကားေတြကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၃၀၀၀ စီစီ ဒီဇယ္ေတြကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာ ၅ခ်က္ ေအာ္တိုဂီယာအၿပင္ မန္န်ဴးယယ္ ဂီယာ ၅ ခ်က္ေတြကိုပါ ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။