: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

White Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Isuzu Bighorn 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Isuzu Bighorn 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 187 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Brown Isuzu Bighorn 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 120,000 km

Silver Isuzu Bighorn 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

green Isuzu Bighorn 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 130,000 km

Pearl White Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Dark green Isuzu Bighorn 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Black Isuzu Bighorn 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Red Isuzu Bighorn 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl white Isuzu Bighorn 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဆူဇူကီးရဲ႕ ဘစ္ဟြန္းကားမ်ား

Isuzu Bighorn for sale in Myanmar Car Market

အေရာင္း အ၀ယ္ ေအးေနတဲ႔ အထဲ ဆူဇူကီး SUV ကားေတြက ပါရွိေနပါတယ္။ ၿပည္တြင္းတြင္ အီဆူဇူရဲ႕ အလတ္စား SUV တစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ ဘစ္ဟြန္းကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး တစ္ၿခား ေနာက္ခန္း တစ္ခန္းခြဲၿဖစ္တဲ႔ ထရပ္ပံုစံ ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အီဆူဇူ အမွတ္တံဆိပ္ဟာ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္နဲ႔ ဘတ္စ္ကား အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ထင္ရွားပါတယ္။ ၿပည္တြင္းထဲ တြင္က်ယ္စြာ ေလလံကေန ရရွိႏုိင္တဲ႔ အထဲ Trooper လို႔လည္းေခၚတဲ႔ Bighorn ကားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အီဆူဇူ ဘတ္စ္ေတြဆို ၿပည္တြင္းက၀ယ္ယူသူမ်ား အေနနဲ႔ လူၾကိဳက္မ်ား၊ အေမးမ်ားလ်က္ရွိၿပီး အဓိကက ေစ်းခ်ိဳတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

အီဆူဇူ Bighorn ဟာ  အလတ္စား ဘီးအၿမင္႔စား SUV မ်ိဳးႏြယ္၀င္ ၿဖစ္သကဲ႔သို႔ သူက ၿပည္တြင္းမွာ ေစ်းသက္သာတဲ႔ အတြက္ ၀ယ္စီးသူ အေၿမာက္အၿမား ရွိေနပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ေမာ္ဒယ္က ၂၀၀၂ ထိပဲ ေနာက္ဆံုးရွိတာမို႔ စလစ္ကပ္၀ယ္ယူ မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။၂၀၀၂ေနာက္ပိုင္းကို အီဆူဇူ Bighorn ေတြ ထပ္မလာေတာ႔ပါဘူး။ ပစ္ကပ္ တစ္ပိုင္း၊ လူစီး တစ္ပိုင္း ကား၀ယ္စီးခ်င္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၀၂နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ ပထမ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ၂၀၁၂ နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ အီဆူဇူ D- Max ဆိုၿပီး ရွိၿပီး နာမည္ကေတာ႔နိင္ငံ အလိုက္ေခၚေ၀ၚမူေတြ ေၿပာင္းသြားကာ ၾသစၾတီးရီးယားတို႔လိုနိင္ငံေတြဆိုရင္  Holden Rodeo လို႔ေခၚၿပီး Chevrolet Colorado လို႔လည္း အၿခားနိင္ငံေတြမွာ ေခၚပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

Isuzu Bighorn for sale

ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္အစရွိသၿဖင္႔ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး တာဗို႔ပါတဲ႔ ဒီဇယ္ကားဆိုရင္ အင္ဂ်င္ ၃.၀ လီတာ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကား ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ညာေမာင္း ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၿပည္တြင္း ဂ်ပန္ေလလံ ၀ဘ္ဆိုဒ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကားဂရိတ္ အမ်ိဳးအစား၊ ေမာ္ဒယ္ စသည္႔ၿဖင္႔ စိတ္ၾကိဳက္ စံုးစမ္း ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားရဲ႕ လမ္းမ်ားနဲ႔ အထူးအပ္စပ္မူရွိၿပီး အဆင္ေၿပေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။   တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို ၀ယ္ယူသူမ်ား အေနနဲ႔ သတိၿပဳရမဲ႔ အခ်က္တစ္ခုမွာ အရင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈမ်ား အရ ကီလိုမီတာ ၁ သိန္း နီးပါးေလာက္မွာ တာဗို႔ကေန ဆူညံသံ ထြက္တာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသစ္တာဗို႔ တစ္ခုနဲ႔ လည္ၿပီး ခ်ိန္မွာေတာ႔ အဆင္ေၿပသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဆူဇူကီး ဘစ္ဟြန္းေတြဟာ တိုယိုတာ ဟိုက္လပ္စ္ ဆပ္စ္လို႔ ႏွာေပါက္ေတြလည္း ပါ၀င္ၿပီး တိုယိုတာ SUV စီးရီးေတြနဲ႔ အရြယ္အစား အလံုးအထည္ တို႔ဆင္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ဒီဇိုင္းအားၿဖင္႔ေတာ႔ ကြာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕က မီးလံုးေတြ အၿပင္ ရွဲလ္ေတြလည္း ေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဒီဇုိင္း အားၿဖင္႔ေတာ႔ အနည္းငယ္  ရိုးရွင္းတာကို ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ကားေနာက္ပိုင္းကို ေနာက္ၾကည္႔မွန္ေတြ၊ ေနာက္ဘီး အပိုေတြ အတြက္ ေနရာတို႔ကို ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းက ဖြဲ႔စည္းမႈ သန္႔ၿပန္႔ပါတယ္။ ရိုးရွင္းေပးမဲ႔ လွပတဲ႔ အၿပင္အဆင္နဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုနွစ္ ေမာ္ဒယ္ထိ သာထုတ္တဲ႔ အတြက္ ေနာက္ထြက္ ေမာ္ဒယ္ေတြ ေလာက္ေတာ႔ မဆန္းသစ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ၊

Isuzu Bighorn for sale

ဒီဇယ္ ေအာ္တိုကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေလအိတ္ ႏွစ္လံုး၊ အဲယာကြန္း၊တာဗို႔၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္ ၊ အလိြဳင္း၀ွီးစတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ ပါရွိၿပီး တံခါး (၅) ေပါက္ အက္စ္ယူဗီ ကား ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏုိင္မႈ

ၿပည္တြင္း  အီဆူဇူ ေစ်းကြက္ အေနနဲ႔  Bighorn ဆိုလွ်င္ ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၀ ေအာက္ တစ္ပတ္ရစ္ကို  က်ပ္ သိန္း ၁၈၀ ~ ၂၀၀ ေလာက္ ပ်ဥ္းမွ် ရွိပါမယ္။  အီဆူဇူ D- Max ထဲကဆိုလွ်င္ေတာ႔ သူလည္း ၂၀၀၂ ,၂၀၀၃ ေလာက္ကို  က်ပ္သိန္း ၁၈၀ ~ ၂၀၀ ေလာက္ၿဖင္႔ ရနိင္ၿပီး ရိုးရိုး  အေရွ႕ ႏွစ္ခန္းပါ အီဆူဇူ ပစ္ကပ္ထဲကဆိုလွ်င္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ၿဖစ္ ရရွိနိင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။  အီဆူဇူ လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ား အေနနဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္ထဲက အီဆူဇူ ELF ဆိုလွ်င္ မန္န်ဴးယယ္ ဒီဇယ္ကို က်ပ္သိန္း  ၁၇၀ နဲ႔ ၁၈၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ ရရွိနိင္ပါမယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ေမာ္ဒယ္ အနည္းငယ္နိမ္႔ေပးမဲ႔လို႔  အင္တာ ကူလာ ပါရွိတဲ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ၾကီးေတြက စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အိမ္စီးနဲ႔ လူစီး အၿဖစ္ သံုးလို႔ေကာင္းတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္း သိပ္မရွိေပမဲ႕ ေစ်းႏႈန္း လည္း သက္သာလို႔ သံုးသပ္ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။