: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ေနာက္ဆံုးရလဒ္

Jaguar ကားမ်ား

Jaguar Motors ဆုိတာ အဂၤလိပ္ အေျခဆိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီၾကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Jaguar Land Rover လို႔ အမည္ရတဲ့ ကုမၼဏီကေန အခြဲငယ္ တစ္ခု အျဖစ္ ခြဲထြက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး Jaguar နဲ႔ လန္းရုိဗာ Jaguar for sales in Myanmar ဟာ ကုမၼဏီတစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ျဗိတိန္ ေတာ္ဝင္ မိသားစု ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အသံုးျပဳတဲ့ ကား တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျဗိတိန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္မွု လုပ္ငန္း အတြက္ ဂုဏ္ေဆာင္ ကုမၼဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာဂြား မွာ ျမန္မာကို ေရာက္တာ ကား အမ်ိဳးအစား သိပ္မမ်ား ပါဘူး။ အမ်ားစု ကေတာ့ S type ကိုပဲ အနီးစပ္ဆံုး သိရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ S Type ကိုပဲ အရင္ဆံုး အေလးေပး ေဖာ္ျပ လိုပါ ေသးတယ္။

ဂ်ာဂြား S Type ကားမ်ား

၂၀၀၃ က Jaguar S type ကိုအေျခခံထား ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ XJ စီးရီးဆိုတာ Jaguarရဲ႕အစဥ္လာၾကီး တဲ့ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ကတည္းက စတင္လို႔ ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနတဲ့ Brand ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေမာ္ဒယ္ကေတာ့ ၂၀၀၉ အထက္ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္အဝင္မ်ားကေတာ့ ၂၀၀၃ နဲ႔ ၂၀၀၉ ၾကားက X350 အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလန္ ကားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္တို႔နဲ႔စာရင္ ဆီစား မေသးလွပါဘူး။ ဒီတစ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာတို႔ အဂၤလန္နဲ႔ အေမရိကန္ ကား သြင္းရန္ ေၾကာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာက ေရြးခ်ယ္စရာ အင္ဂ်င္ ငါးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အေသးဆံုး ကေတာ့ ဒီဇယ္ျဖစ္ျပီး ၂.၇လီတာ ပစ္စတင္ ၆လုံးပူး အင္ဂ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္းေကာင္ေရအား ၂၀၁ ပဲထုတ္တဲ့အတြက္ XJ ထဲမွာ သူဆီစားအသက္သာ ဆံုး ျဖစ္ ပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ၆လံုးပူး ဓာတ္ဆီ ၃လီတာ ၂၃၅ျမင္းေကာင္ေရ၊ ၈လံုးပူး-၃.၅လီတာ-ျမင္းေကာင္ေရ ၂၆၂၊ ၈လံုးပူး ၄.၂လီတာ-ျမင္းေကာင္ေရ ၂၉၅၊ ၈လံုးပူး ဓာတ္ဆီစူပါခ်ာဂ်ာ- ၄.၂ လီတာ-ျမင္းေကာင္ေရ ၃၉၀ hp အမ်ိဳးအစား တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄၂၀၀ စီစီ ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ကို ဂ်ပန္ေလလံမွာ အေတြ႔မ်ားပါတယ္။

ဇိမ္ခံကား ျဖစ္

Jaguar for sell in Myanmar

ဇိမ္ခံဆလြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တုိဂီယာ ၆ခ်က္ထိုး တစ္မ်ိဳး တည္းပဲ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒီမွာ အဓိက စားတဲ့ ကားျဖစ္ပါတယ္။ စတီးမသံုးပဲ အလူမီနီယံကို အသံုးျပဳထား ပါတယ္။ ေဘာ္ဒီတစ္ခုလံုးကို အလူမီနီယံ သတၱဳနဲ႔ခ်ည္းလုပ္ ထားတာ ျဖစ္ျပီး စတီးသံုးရင္ မူလထက္ ဝိတ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္း တက္ႏိုင္တာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ ႔ဝိတ္က ၃၉၄၆ ေပါင္ ရွိပါတယ္။ ေနာက္က ကာဂုိခန္းအတြက္ အခန္းကေတာ့ က်ဥ္းပါတယ္။ မီနီ Hatch နဲ႔ပဲ အသံုးျပဳထား ပါတယ္။

တံခါးေလးေပါက္ ဇိမ္ခံဆလြန္း ျဖစ္ျပီး ေရွ ႔ေနာက္ မီးလံုး ျပင္ဆင္မွုကေတာ့ Jaguar ရဲ ႔ထံုးစံအတုိင္း Unique ျဖစ္ေနပါတယ္။ စမတ္ကီး၊ ပါဝါဝင္းဒိုး နဲ႔အျခား အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေပါင္စပ္မွုတို႔ ပါဝင္ျပီး ၂၀၀၇ ေအာက္ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခတ္မွီပစၥည္းစံုလင္မွု မရွိပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ တို႔မွာေတာင္ LCD တီဗီြ၊ Navigation စနစ္ စတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ ပါေသးတယ္။၂၀၀၇ ကေန ၂၀၀၉ ၾကားကေတာ့ X358 ဆိုျပီး နာမည္ေျပာင္း ထုတ္တဲ့ အတြက္ XJ (X350) ေခါင္း စဥ္ေအာက္မွာ ရွိေပမယ္႔ အမ်ားၾကီး ေျပာင္းလဲ သြားပါတယ္။ ၂၀၀၇ အထက္ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္လည္း သြင္းသူ နည္းပါ တယ္။ ေလလံ မွာလည္း ေတြ႔ခဲ ပါတယ္။ X350 ကေတာ့ ကားအရွည္ ၁၂၄.၄ လက္မ၊ အက်ယ္ ၈၃ လက္မ၊ အျမင့္ ၅၇လက္မ ရွိျပီး တံခါးေလးေပါက္ ေလးဦးစီး ဆလြန္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေလလံ ထဲမွာ ယန္း ၈ သိန္း၊ ၉သိန္း မေက်ာ္တဲ့ X350 မ်ား ရွိေနတဲ့အတြက္ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဝန္းက်င္နဲ႔လည္း ရႏိုင္တဲ့ ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Jaguar အမွတ္တံဆိပ္ ထဲကေန ရရွိ ႏိုင္တဲ့ ကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို motors.com.mm မွာ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။