: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
  • အသစ္

Pearl white Lexus LX 570 2018 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pus...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
  • အသစ္

Black Lexus LX 570 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
  • အသစ္

Pearl white Lexus LX 570 2018 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ever Shine
  • အသစ္

Grey Lexus LX 570 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
  • 10,000 km

Pearl white Lexus LX 570 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
  • 15,000 km

Black Lexus LX 570 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

Lks 2,250 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
  • 20,000 km

Grey Lexus LX 570 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

လပ္ဆပ္ အယ္လ္အိတ္ခ်္ (၅၇၀)  

lexus lx570 for sale

တိုယိုတာ ရဲ႕ အခြဲတစ္ခု ၿဖစ္တဲ႔ လပ္ဆပ္ ဇိမ္ခံကားမ်ားကို ၿပည္တြင္းမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  လန္ခရိုဇာနဲ႔ ဆင္တူၿပီး ဇိမ္ခံကားလိုင္းဖက္ကို အဓိက ဦးစားေပးထားတဲ႔ လပ္ဆပ္ကားေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းအား ၿဖင္႔ ၿမင္႔မားၾကပါတယ္။  မွာယူမူအေနနဲ႔ ဥေရာပကေန တိုက္ရိုက္ မွာယူမူေတြ ရွိသကဲ႔သို႔  ၿပည္တြင္း ရိူးရြန္ေတြကေန ေရာက္ရွိၿပီးသားအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အစိတ္အပိုင္းေတြကို အၿပည္႔အစံု တပ္ဆင္ထားၿပီး  နည္းပညာ ၿမင္႔မားမူေၾကာင္႔ စရိတ္စက ၿမင္႔မားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကလည္း ၾကီးပါတယ္။ လပ္ဆပ္ အယ္လ္အိတ္ခ်္ (၅၇၀)  ဆိုတာ အင္ဂ်င္ ၅၇၀၀ စီစီ ရွိတဲ႔ ကားေတြကို ေခၚတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္း ထူးၿခားမူအေနနဲ႔ လန္ခရုဇာကို အေၿခခံထားေပမဲ႔ ဌင္းထက္ ပိုၿပီး ဒီဇိုင္းပိုင္းကို ဆန္းသစ္ထားၿပီး ကား အက်ယ္နဲ႔ ပံုစံေတြကို တိုးၿမင္႔လို႔ ထားပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေတြ အေနနဲ႔ လပ္ဆပ္ အယ္လ္အိတ္ခ်္လိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္ (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အကုန္လံုးေသာ ေမာ္ဒယ္ေတြဟာ လန္ခရုဇာထဲမွာ အေၿခခံထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။  အယ္လ္ အိတ္ခ်္ ၄၅၀၊ အယ္လ္အိတ္ခ်္ ၄၇၀ နဲ႔ေနာက္ဆံုး ေမာ္ဒယ္ၿဖစ္တဲ႔ အယ္လ္အိတ္ခ်္ ၅၇၀ တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။  ၄၇၀ ေမာ္ဒယ္ကိုေတာ႔ ဌင္းတို႔ရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မူ ေမာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ ဆက္လက္ ထုတ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ၿပီး ၄၅၀ ကေတာ႔ အရင္ ဦးဆံုး လပ္ဆပ္ရဲ႕ SUV ေစ်းကြက္ထဲကို ၀င္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ခဲ႔တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္

lexus lx570 for sale

အင္ဂ်င္ ၅၇၀၀ စီစီ ရွိၿပီး ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္သံုးကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို ဂီယာ ၆ ခ်က္ပါရွိပါတယ္။ တံခါး (၄) ေပါက္ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အေရွ႕အင္ဂ်င္၊ ေလးဘီးယက္ စနစ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တတိယမ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔ လပ္ဆပ္ အယ္လ္ အိတ္ခ်္ (J200) ကို ၂၀၀၇ ကေန ယေန႔ခုနွစ္ထုတ္ေတြ အထိ အေရွ႕ မ်က္နွာၿပင္ကို ေၿပာင္းလဲထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္ကေတာ႔  ၅၇၀၀ စီစီ ၊ ၄၇၀၀ စီစီ၊ ၄၆၀၀ စီစီ တို႔မွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာ (၆) ခ်က္ ၊ ဓာတ္ဆီကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္း အေနနဲ႕ ကားမွာ ေလးလက္မ အေနာက္ကို ပိုရွည္ပါတယ္။ အက်ယ္မွာ ၁ လက္မေလာက္ပိုၿပီး က်ယ္လာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လပ္ဆပ္ အယ္လ္အိတ္ခ်္ (၅၇၀)  က ၂၀ လက္မ ရွိဘီးေတြ ရွိၿပီး  ေလးဘီးလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ စပရင္ စနစ္ေတြကို သံုးထားပါတယ္။ အတြင္းခန္းအေနနဲ႔ ကရိယာ တန္ဆာပလာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စံုလင္ပါရွိပါတယ္။ စပီကာ ၁၉ လံုး ၊ ဟတ္ဒရိုက္ ေတြကအစ ပါရွိပါတယ္။ ကားထိုင္ခံုေတြကို အေနာက္ဆြဲတာက အစ ပါ၀ါ ဆလိုက္ေတြနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။  တီဗီေတြက အေရွ႕မွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေနာက္ထိုင္ခံုေတြမွာ ပါ ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဘယ္ေမာင္းကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ လပ္ဆပ္ေမာ္ဒယ္ေတြကို မရနိင္လို္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

၂၀၁၄ လပ္ဆပ္စ္ အယ္အိတ္ခ်္ ၅၇၀ အေနနဲ႔ ထိုင္ခံု (၃) တန္းၿပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ခရီးသည္ ၈ ေယာက္ ပါ၀င္စီးနင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယထိုင္ခံုက ေခါက္ခ်ိဳးႏိုင္ၿပီး အေရွ႕ကို လွန္ႏိုင္ပါတယ္။ တတိယခံု တန္းကေတာ႔ အေရွ႕ကို ေခါက္လို႔မရပါဘူး.ေဘးဖက္ကိုေတာ႔ ေခါက္လို႔ရပါတယ္။ကား အတြင္းပိုင္းရဲ႕ ေနရာ ေလးခုမွာ  ရာသီဥတု ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ပါရွိပါတယ္။ လပ္ဆပ္ အယ္အိတ္ခ်္ ၅၇၀ ၂၀၁၄ ေမာဒယ္ရဲ႕ အၿပင္ဖက္ ရုပ္ထြက္အေနနဲ႔ အရင္ အက္စ္ယူဗီ ၿမင္ကြင္းတစ္ခုကုိ ထိန္းသိမ္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာနဲ႔ ဆင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမေရြးတဲ႔ ခန္႔ညားတဲ႔ အက္စ္ယူဗီၾကီးေတြ အၿဖစ္ေတြ႔ရမွာပါ။  အေနာက္ပိုင္း ဘန္ဘားမွာလည္း  စတီး ဖက္ကို အေလးေပးထားမႈ အေနနဲ႔ ေတာက္ပစြာၿဖင္႔ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

lexus lx570 for sale

အင္ဂ်င္ က ၅၀၀၀ စီစီေက်ာ္ၿဖစ္လို႔ ဆီစားကေတာ႔ မ်ားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔  အင္ဂ်င္ၾကီးသလို ရုန္းအားေကာင္းမြန္ၿပီး လမ္းမေရြးသြားႏိုင္တဲ႔ ယာဥ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူ စီး ၈ ေယာက္ စီးနိင္ပါတယ္။ဒီဇိုင္း လွပၿပီး အက္စ္ယူဗီ အၿမင္႔ပိုင္းကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာအရည္အေသြးကို အၿပည္႔အ၀ သံုးစြဲထားတဲ႔  ဇိမ္ခံ လပ္ဆပ္ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ  

ဘရန္ နယူး  လပ္ဆပ္ အယ္လ္အိတ္ခ်္ တစ္စီးကို  သိန္း ရွစ္ရာေလာက္ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။အခြန္နဲ႔အၿခား သယ္ေဆာင္ခေတြ မပါေသးပါဘူး။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ တစ္ပတ္ရစ္ကို ခုနွစ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သိန္း တစ္ေထာင္ကေန  သိန္း  ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၈ ၊  ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၃ စတဲ႔ ခုနွစ္ေတြမွာ ရွိတဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေတြကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ေတြ ဆိုေပမဲ႔ အသစ္နီးနီးပါပဲ။ မိုင္လစ္ေတြ ကေတာ႔ ၁ေသာင္းခြဲနဲ႔ ၂ ေသာင္းနီးပါးေလာက္ ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အမည္း၊ ပုလဲ စတဲ႔ အေရာင္ အေသြး မ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ပါ၀ါ ပတ္ရွ္ စတပ္ေတြနဲ႔  တီဗီ၊ အေနာက္ ကင္မရာေတြ ပါရွိပါတယ္။