: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Honda Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Toyota Fielder X G Edition 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

Blue Toyota Rush 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

Grey Toyota Ractis 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

Grey Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘး...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

Blue Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္း...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Suzuki Swift 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Toyota Fielder X Edition 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Ko Ko
 • 70,000 km

round aircon ORTV ကားသန္႔

Lks 435 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Htun Htun
 • 94,000 km

အနက္ေရာင္ ေရာင္နဲ႔ ဤToyota Kluger S pack L great 2006 ကားသည္ 435 Lksေရာင္းေဈးနဲ႔မို႔လို႔ အလြန္တန္တဲ့ကားပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင္လက္မလြတ္ပါေစနဲ႔ ။ ေမာင္းႏွင္ၿပီး 94000ကီလိုမီတာရွိျပီးကိုယ္တိုင္ထိန္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Ko Toe Toe Car Seller
 • အသစ္

Black Toyota Vigo Champ G 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Ko Toe Toe Car Seller
 • အသစ္

White Honda CRV 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Ko Toe Toe Car Seller
 • အသစ္

Black Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Ko Toe Toe Car Seller
 • အသစ္

White Toyota Kluger L Grade 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

White Volkswagen Golf Turbo 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Air...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

Black Volkswagen Golf Turbo 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Air...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

Black Toyota Ractis 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

Silver Subaru Trezia 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သ...

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

Red Volkswagen Golf Turbo 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airba...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

White Volkswagen Golf Turbo 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Air...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

Black Volkswagen Golf Turbo 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Air...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Sky Kyaw Car Sales Center
 • အသစ္

Blue Toyota Ractis 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 67,000 km

White Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 59,000 km

White Hyundai GRX Starex 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 78,000 km

Black Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 92,000 km

White Hyundai GRX Starex 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 77,000 km

Black Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 84,000 km

White Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

မန္းေလးရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ မ်ား စီးဆင္းမွဳ

Cars in Mandalay Region

မႏၱေလးၿမိဳ႕ဟာ အထက္ ၿမန္မာနိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ က်တဲ႔ ၿမိဳ႕ၾကီး တစ္ၿမိဳ႕ ၿဖစ္သည္နဲ႔ အညီ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ စက္တပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး ၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ နာမည္ၾကီးတဲ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ၿဖစ္ၿပီး မႏၱေလး၊ မူဆယ္၊ လာရိူး စတဲ႔ ေဒသမ်ားနဲ႔ တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ အတြက္ အၿမင္႔ကား မ်ားၿဖစ္သည္႔ ကိုလည္း ေတြ႕နိင္ပါတယ္။ ယမန္ေန႔ေတြမွာ မစ္ဆူဘီရွိ ပါက်ဲရိုး၊ ဆလြန္းကား၊ မိသားစု ကားမ်ား ၿဖစ္သည္႔ Toyota Hiace Super Custom မ်ားကို ေတြ႔နိင္ၿပီး အၿခား ယေန႔ ေခတ္ ၿပည္တြင္း အ၀ယ္မ်ားေနတဲ႔ ကားမ်ား႔ကိုလည္း ေတြ႔ရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္.။ အစီးမ်ားေနေသာ မန္းေလး ကားမ်ားကို အစဥ္လိုက္ စီရေသာ

တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ

မန္းေလး အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ကေနတစ္ဆင္႔ သိရွိမူအရ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔စား တစ္ပတ္ရစ္ ကားမ်ားမွ ၿဖစ္သည္႔ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကို ၿပန္လည္ ထုတ္လာၾကၿပီး ေအာ္တို ဒီဇယ္ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ကားအစိတ္ အပိုင္းေတြ ကိုမွ က်ပ္သိန္း (၆၈၀) ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္တဲ႔ ကား ဂရိတ္ကို မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြက ေၿပာင္းလဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ္ (surf)

ၿမိဳ႕ေန လူထု အမ်ားစုမွာ ေတာင္ၾကီး၊ လာရိူး တို႔ဖက္ကို ကူးလူး သြားလာေနၾကသည္႔ ၿဖစ္ရာ တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ မ်ားသည္ လည္း (surf) ဌင္းတို႔ရဲ႕ ေရပန္းစားတဲ႔ ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔မ်ား ၿဖစ္သည္႔ 1996~ 98 မ်ား (ဂ်ပန္ေလလံမွ စလစ္ကပ္ သြင္းရသည္႔) ကို အစီးမ်ားၿပီး ေအာ္တို ဒီဇယ္ကိုမွ ၿမန္မာ က်ပ္ သိန္း (၂၅၀) ခန္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဟြန္းဒိုင္း H-100 (ေပၚတာ) လိုက္ ထရပ္စ္ကား

Cars in Mandalay Region

မန္းေလး ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔ မနီးတဲ႔ ကုန္စည္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အသံုးၿပဳေနၾကၿပီး ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ သစ္လြင္တဲ႔ ကားေတြကိုမွ ေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀နဲ႔ ၁၀၀ ေအာက္ ၿဖင္႔ ေစ်းခ်ိဳစြာ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သိန္း (၁၀၀)ေအာက္ ၆၅သိန္းေလာက္ဆိုလွ်င္ ကားအသစ္ ကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး မန္ႏ်ဴးရယ္၊ ဒီဇယ္ကို ရရွိဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မန္းေလး Show room မ်ားတြင္ ၾကည္႔ရူ စံုစမ္း ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

  Toyota Tundra

ပစ္ကပ္ တစ္ပိုင္း လူစီးတစ္ပိုင္း ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ တန္ဒရာ သည္လည္း လမ္းေတြေပၚမွာ ေတြ႔နိင္တဲ႔ အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကေန ယေန႔ေတြအထိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အေရွ႔ကို ပံုမွန္ လူစီး (၄)ေယာက္ ေလာက္စီးနိင္ၿပီး အေနာက္ဘက္မွာ ပစၥည္းေတြကို တင္နိင္ၿခင္းစတဲ႔ (၂) မ်ိဳးသံုးနိင္မူေတြေၾကာင္႔ လူၾကိဳက္မ်ား လ်က္ရွိပါတယ္။ 3.4 လီတာ ရွိတဲ႔ V 6 အင္ဂ်င္ဟာ ၾကီးမားတဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ေပးစြမ္းၿပီး ၄.၇ လီတာ V8 အင္ဂ်င္လည္း လာပါတယ္။ ေရွ႕အင္ဂ်င္ကားမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ဘီးယက္နဲ႔ ေလးဘီယက္ ဆိုၿပီး ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အၿခား အမိ်ဳးအစားမ်ား ၿဖစ္သည္႔ Toyota Kluger, Toyota Crown, Honda CR-V , Nissan AD Van မ်ားကိုပါ ေတြ႕နိင္ၿပီး Toyota RAV- 4, Toyota Ipsum တို႔ကိုလည္း ေတြ႕နိင္ပါေသးတယ္။