: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Mitsubishi Pajero 1995 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Red Mitsubishi Pajero Sport (Turbo) 2017 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Mitsubishi Motors Myanmar (MM Cars Myanmar Limited.)
 • အသစ္

PajeroEngine – 3.2LPetrol – DieselTransmission- 6 Speed Automatic Transmission DetailsColorDoors- 5 DoorsDrive Setup – Multi Select 4WDSeat – 7 SeatsDrive Type - LHDComfortA/C front – YESA/C back...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

olay gyi
 • 140,000 km

ဒီMitsubishi Pajero မဂၤလာပါ Admin&All friend +++ Mitsubishi Pajero+++ +Model -1996  +Engnie -2800CC E ပန္႔လူရုပ္/4Wheel +Gread - V26 +Gear -Auto +Colour -White +Nunber -4C-3053(YGN) +Ki...

Lks 159 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Mitsubishi Pajero 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Mitsubishi Pajero 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Mitsubishi Pajero 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Pajero 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Mitsubishi Pajero 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Pajero 1996 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Mitsubishi Pajero 1999 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ??????...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Red Mitsubishi Pajero Sport (turbo) 2017 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power St...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Pajero 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 171 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubshi Pajero 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Mitsubishi Pajero 1996 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 219 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Mitsubishi Pajero 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 138 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 150,000 km

Dark Green Mitsubishi Pajero 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Global Automotive
 • 95,000 km

Silver Mitsubishi Pajero 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Silver Mitsubishi Pajero 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးမ်ား

Mitsubishi Pajero for sale in Myanmar Car Market

ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ၿပင္ ေတြမွာ အသံုးမ်ားတဲ႔ မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးမ်ား

မစ္ဆူဘီရွီ တံဆိပ္ထဲက ပါက်ဲရိုး ကား မ်ားဟာ ယမန္ေန႔ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက နာမည္ၾကီးခဲ႔တဲ႔ SUV ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေစ်းကြက္မွာေတာ႔ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔ေတြ ၿဖစ္သြားတဲ႔အတြက္ ၀ယ္ယူ စီးနိင္မူမွာ အားနည္းသြားပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ အစ ေခတ္သစ္ ေမာ္ဒယ္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ေစ်းကြက္ ထဲမွာ နာမည္ရေနတဲ႔ မစ္ဆူဘီရွီ အာဗီအာ၊ တို႔လို႔ ေနာက္ဆံုးေပၚကားေတြ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ တိုယိုတာ လပ္ဆပ္၊ လန္ခရုဇာတို႔လို႔ ကားေတြကိုသာ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားမွာ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္းကားမ်ား ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကလည္း အရင္ေလာက္ မၿမင္႔ေတာ႔တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပါက်ဲရိုး စီးရီးကို ယေန႔ထိ ထုတ္ေပမဲ႔ ေမာ္ဒယ္ အခြန္ၿမင္႔ၿပီး ကားေစ်းမွာလည္း အဆမတန္ ၿမင္႔မားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကားပံုစံလည္း အရင္ကထက္ အေတာ္အတန္ကို ေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္. ေၿပာရရင္ မွတ္မမိနိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းထြက္ ေမာ္ဒယ္ေတြက မစ္ဆူဘီရွီ ေအာက္တလန္ဒါနဲ႔ သြားဆင္ပါတယ္။ ထိုကားရဲ႕ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အသစ္ ဘရန္နယူးေစ်းကေတာ႔ ေဒၚလာ ၅ေသာင္း ေက်ာ္ေလာက္ သြားၾကမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ အခြန္နဲ႔ အၿခား ကုန္သြယ္ စရိတ္ေတြ မပါေသးပါဘူး။

ဒါေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုး စီးမယ္ဆိုရင္ တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းသင္႔ေလ်ာ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ နိမ္႔ကားေတြကို စီးၾကပါတယ္။ ပံုမွန္ အရင္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔အခါက ၿပည္တြင္း အခြန္မေၿပာင္းခင္တုန္းကဆိုရင္ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ေမာ္ဒယ္မ်ားကို အမ်ားဆံုးသြင္းၾကပါတယ္။ အခု တစ္ခါမွာေတာ႔ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ကေန အိမ္စီးကားေတြကို တင္သြင္းခြင္႔ကို သတ္မွတ္လိုက္တဲ႔ အတြက္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္နဲ႔ ၂၀၀၀ ေအာက္ ပတ္၀န္းက်င္ကားေတြ အေ၇ာင္းအ၀ယ္ ရွိလာပါတယ္။ ၿပည္တြင္း အခ်င္းခ်င္း ၿပန္လည္ေရာင္းခ် တဲ႔ ေစ်းကြက္မွာေတာ႔ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေအာက္ကားမ်ားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ကေန ၂၀၀၁ ေလာက္ထိကို အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးကားေတြဟာ အင္ဂ်င္ၾကီးတဲ႔အတြက္ ထိုအတြက္ အခြန္ကလည္း သတ္သတ္ ကို ၾကီးေနပါတယ္။ ထိုအတြက္ ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ေတြကို သိပ္မသြင္းၾကပါဘူး။

ဘီးအၿမင္႔ SUV ယာဥ္အမ်ိဳးအစားပါပဲ။ တကယ္ေတာ႔ မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုး ဆိုတာ ေတာင္ဖက္အက်ဆံုးၿဖစ္တဲ႔ အာဂ်င္တီးနားနိင္ငံရွိ ေဒသတစ္ခုမွာ ရွိတဲ႔ စကားရပ္ တစ္ခုကေန ေပၚေပါက္လာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စပိန္မွာေတာ႔ မစ္ဆူဘီရွီ မြန္တဲ႔ရိုလို႔ အသိမ်ားပါတယ္။ အေမရိကနဲ႔ အိႏိၵယမွာလည္း ဒီနာမည္ပဲ သိၾကပါတယ္။ အရင္က ၁၉၈၂ ေလာက္က ထုတ္တဲ႔ မိ်ဳးဆက္မွာ အေသးစား ကိုယ္ထည္ ဆိုဒ္နဲ႔သာ ထုတ္ခဲ႔တာပါ။ ၁၉၉၉ ေနာက္ပိုင္းမွေတာ႔ ကိုယ္ထည္အၿပည္႔ကားေတြကို ထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ႔ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ ေလးဆက္ရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၁၉၉၉ ကေန ၂၀၀၆ အထိ ကို ထုတ္တဲ႔ တတိယ မ်ိဳးဆက္ကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Mitsubishi Pajero for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

အေတြ႔ရမ်ားတဲ႔ ၁၉၉၉ ကေန ၂၀၀၆ ကားေတြမွာ ၂၅၀၀ စီစီ ကေန ၃.၈ စီစီထိကို ရွိပါတယ္။ အသံုးမ်ားတဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြေတာ႔ ၃၀၀၀ စီစီ၊ ၂၈၀၀ စီစီ၊ ၃၂၀၀ စီစီနဲ႔ ၃၅၀၀ စီစီ တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ အမ်ိဳးအစား ကြဲတဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြ လာပါတယ္။ ေအာ္တို အသံုးမ်ားၿပီး ဂီယာ ၅ ခ်က္ မန္န်ဴးယယ္ပါလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ဂ်ပန္မွာ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ကားေတြကို စရခဲ႔တဲ႔ အေနနဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြအၿဖစ္ ထိုကားေတြကို ၿပည္တြင္း ေစ်းကြက္မွာ ဂ်ပန္ ေလလံ ဆိုဒ္ေတြကေန ၿပန္ၿပီး ၀င္ေရာက္ လာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာဆိုလွ်င္ ထို တတိယ မ်ိဳးဆက္ထဲကမွ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ကို စၿပီး ရရွိပါတယ္။ အတြင္း အစိတ္အပိုင္းေတြကေတာ႔ ပါရွိတဲ႔ ကားေမာ္ဒယ္ အလိုက္ ကြဲမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပါက်ဲရိုးထဲမွာမွ ပါက်ဲရိုး အိတ္ခ်္စိ ပရီမီယံ အယ္ဒီရွင္း၊ ပါက်ဲရိုး ေလာင္း အိတ္ခ်္စိ၊ ၀ိုင္တ္ စူပါ အိခ်္စ္စိ ဆုိၿပီး အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ေစ်းေတြကလည္း ေလလံမွာဆို ဂရိတ္အေပါက္၊ ေမာ္ဒယ္ အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးေတြမွာ မ်ိဳး ဆက္ (၄) ဆက္ေလာက္ရွိရမွာ  ပထမဆံုးကေန ေနာက္ဆံုး အထိကေတာ႔ အသြင္ေတြက တစ္ခုအေပၚမွာပဲ အေၿခခံထားပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ရုပ္ၿဖစ္တဲ႔ ၁၉၉၉ ေလာက္ကို စစခ်င္း ၿပည္တြင္းမွာ ကားေတြ တင္သြင္းခြင္႔ စတင္ရရွိတုန္းက အသြင္းမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကားေတြကေတာ႔ မစ္ဆူဘီရွီရဲ႕ လိုင္းတစ္ခုထဲမွာပဲ သြားၿပီး အက္ယူဗီတို႔ရဲ႕ ေပါင္းစပ္မႈ နဲ႔အတူ ၿဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။ အၿမင္႔ကား လန္ခရုဇာေတြလို႔ပဲ ေတြရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဟိုင္းလတ္ ဆပ္ကားေတြနဲ႔လည္း မ်ားစြာ နီးစပ္ပါတယ္။ အေနာက္ဖက္မွာ ဘီးေတြပါ ပါ၀င္ၿပီး အတြင္းခန္းက ဒတ္ရွ္ဘုတ္နဲ႔ ဂီယာ အံုေတြက အစ ေလးေထာင္႔ဆန္ဆန္နဲ႔ ၾကံခိုင္မႈ အသြင္ကို ေဆာင္ေနပါတယ္။ လူ(၅) ေယာက္စီးနင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ကားအတြင္းမွာ သင္႔တင္႔တဲ႔ က်ယ္၀န္းမႈ တစ္ခုကို ရယူနိုင္ပါမယ္။

၀ယ္ယူ ရတဲ႔ ထင္ရွားမႈမ်ား

Mitsubishi Pajero for sale

မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးကားေတြဟာ ေနာက္ပိုင္း တိုယိုတာ ဟိုက္လပ္ ဆပ္တို႔ တိုယိုတာ ဟာရီယာတို႔  မေပၚခင္က အမ်ားၾကားမွာ အစီးမ်ားခဲ႔တဲ႔ ကားတစ္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။  ကား ပံုစံ ထင္ရွားၿခင္း ၊ သက္ေတာင္႔ သက္သာ ရွိၿခင္း ၊ ဒီဇိုင္း ပံုစံ ေတြေၾကာင္႔ လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕မားကတ္ေတြမွာ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကိုလည္း ရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်း

ဒီဇယ္ကားေတြဟာ ၿပည္တြင္းရဲ႕ ေစ်းကြက္ အၾကိဳက္ၿဖစ္သည္႔နဲ႔အညီ ေစ်းႏႈန္း ကြာၿခားမူမွာ စကားေၿပာသြားပါတယ္။ အနည္းဆံုး ၅ သိန္းေလာက္ကို ကြာပါတယ္။ ဒီဇယ္က ေစ်းပိုၿမင္႔တာၿဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းအားဖ်င္းေတာ႔ တစ္ပတ္ ရစ္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ သိန္း ၁၃၀ ေက်ာ္အနည္းဆံုးရွိကာ သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ထိရွိပါတယ္။ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ ေရြးနိင္သကဲ႔သို႔ မန္ႏ်ဴးယယ္၊ ေအာ္တိုလည္း ေရြးနိင္ပါမယ္။

သံုးသပ္မႈ

မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးေတြဟာ ၂၀၀၆ ေနာက္ပိုင္းထိ မ်ိဳးဆက္ (၄) ဆက္ေၿမာက္မွာ ဆက္လက္ ထြက္ရွိေနေပမဲ႔လို႔ ေနာက္ပိုင္းကားေတြက ဒီဇိုင္းေတြ ေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီ  ပါက်ဲရိုး အစား ဌင္းနဲ႔ အင္ဂ်င္လည္း ေသးၿပီး ပိုၿပီးလည္း ဒီဇိုင္းလွပတဲ႔။။ တိုယိုတာ ဟာရီယာ၊ တိုယိုတာအာဗီအာနဲ႔ အၿခား အၿမင္႔ပိုင္းကားေတြကို လူပိုၾကည္႔လာၾကပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔  မီဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုးေတြဟာ ၿပည္တြင္းမွာ အၾကိဳက္ တစ္မ်ိဳးဆီနဲ႔အတူ ရွိေနတာကို ေတြ႔ၾကရပါတယ္။