: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Grey Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 20,000 km

Pearl white Nissan Latio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 30,000 km

Pearl White Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 169 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Minhtun Smart
 • 46,206 km

Nissan Latio ခေရာင္ 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ျပတင္းေပါက္မ်...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Drmyatkoung Drmyatkoung
 • 90,000 km

ဒီံအျဖဴေရာင္Nissan Latio 2008 ဟာ Lks130 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 90000ကီလိုမီတာ၊ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာဂီယာ နဲ႔အတူ ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ားပါ။ ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Nissan Latio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 177 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Brown Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 177 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Brown Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 177 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Brown Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 198 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Damien Asher
 • 62,000 km

Brand Name: NISSAN LATIO Model Year : 2013 Grade : SEDAN (HIGHEST FULL GRADE) Engine CC. : 1300CC (PURE DRIVE ENGINE) AUTO START / AUTO STOP Mileage : 64000Km Color : PLEAR WHITE Description :...

Lks 138 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan Latio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 158 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 215 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 20,000 km

Silver Nissan Latio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 169 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 182 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 193 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan Latio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ga Mone Pwint Motors Co.,Ltd
 • 5,000 km

Pearl white Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Aung Thein Than Services & Agency Limited
 • အသစ္

Pearl white Nissan Latio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 60,000 km

Pearl Gold Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenge...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 6,000 km

Silver Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အသံစ...

Lks 83 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 130,000 km

silver Nissan Latio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 54,000 km

White Nissan Latio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ခ်မ္းေအးသာဇံ

Excellent Car Sale Center
 • 98,000 km

Grey Nissan Latio 2013 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,TV. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass,Re...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ


နစ္ဆန္း လာတီအို မ်ား

Nissan Latio for sale

နစ္ဆန္း ကား ဘရန္မ်ားဟာ ဒုတိယ ေစ်းကားေစ်းကြက္ အေနနဲ႔ လိုက္ပါလ်က္ရွိၿပီး နစ္ဆန္း နာမည္ၾကီး ကားေတြဟာ ကမၻာ မွာ နာမည္ရွိေပမဲ႔လို႔ ၿပည္တြင္း သံုးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႔ သံုးစြဲမူ နည္းေနပါေသးတယ္။ အထူးသၿဖင္႔ နစ္ဆန္း လာတီအိုမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္းလာတီအိုဟာ မိသားစုစီးကားေတြထက္မွာ တစ္ဆင္႔ပိုၿပီး ေသးငယ္တဲ႔ တံခါး ေလးေပါက္ ဆီဒန္ကားမ်ား ၿဖစ္ၾကပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ အစီးနည္းၿပီး အနည္းအက်ဥ္းသာ ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ လူသိနည္းတာေၾကာင္႔လည္းပါပါတယ္။ ပံုစံက တိုယိုတာ ထဲက ဘယ္လ္တာ ကားနဲ႔ ဆင္ၿပီး ကားေရွ႕ေခါင္းက နစ္ဆန္း တို႔ရဲ႕ ကား အမိ်ဳးအစားေတြအတိုင္း ၾကံခိုင္တဲ႔ ပံုေပါက္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းကလည္း ဇိမ္ခံ ဆလြန္ကားေတြနဲ႔ ဆင္သြားၿပီး လွပလ်က္ရွိပါတယ္။ အတြင္းခန္းကလည္း တီတာ လာတီအိုနဲ႔ ဆင္ပါတယ္။ ပံုစံက လံုး၀ တူတူပါပဲ ။ ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွာ နစ္ဆန္း မိသားစုစီးကား ၿဖစ္တဲ႔ တီတာ ဆီဒန္အတြက္ နစ္ဆန္း တီတာ လာတီအိုလို႔ နာမည္စေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဂ်ပန္ မားကတ္အတြက္ လာတီအိုဆိုတဲ႔ နာမည္ကို ၂၀၁၁ မွာ စေပးခဲ႔ပါတယ္။နစ္ဆန္း လာတီအုိ ဟာ တီတာ လာတီအိုထက္ ပိုၿပီး ေသးကာ ေၿပာင္းလဲထားတဲ႔ နာမည္ေအာက္မွာ နိင္ငံတကာကို ကားအမ်ိဳးအစားတစ္ခု အၿဖစ္ ေရာင္းဖို႔ ေၿပာင္းလဲခဲ႔ပါတယ္. အၿခား နာမည္ကြဲေတြလည္း ရွိပါတယ္။ နစ္ဆန္း ဆန္နီ၊ နစ္ဆန္း အဲမယ္ရာ စသည္႔ၿဖင္႔ ေခၚၾကပါတယ္။ နစ္ဆန္း တီတာ လာတီအို ကို ပထမဆံုး မ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ နစ္ဆန္း တီတာ ရဲ႕ ဆီဒန္ ဗားရွင္းအၿဖစ္ ဂ်ပန္မွာ ေစ်းကြက္ ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ၿခားနိင္ငံေတြမွာ လည္း ၿဖန္႔ပါတယ္။ အဲဒီမွာ နစ္ဆန္း လာတီအိုကို စၿဖန္႔တာက ၂၀၀၅ မွာပါ။ ထို နစ္ဆန္း လာတီအိုမွာ ေမာ္ဒယ္ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ထဲက ေမာ္ဒယ္ မွာေတြနုိင္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

Nissan Latio for sale

အင္ဂ်င္က ၁၂၀၀ စစီ နဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ တို႔ကဲ႔သို႔ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳးပဲလာပါတယ္။ ၁၂၀၀ စီစီမွာ ၿပည္တြင္းတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး ဓာတ္ဆီ ေမာ္ဒယ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၅၀၀ စီစီမွာေတာ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါး (၄) ေပါက္ ဆီဒန္ၿဖစ္ၿပီး ဆီဒန္ေတြရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း အေရွ႕ အင္ဂ်င္၊ အေ၇ွ႕ဘီး ယက္၊ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း တီတာနဲ႔ မတူတာက အင္ဂ်င္ေတြက ကြာသြာပါတယ္။ တီတာက ၁၈၀၀ စီစီထိလာၿပီး အင္ဂ်င္ေတြ ပိုၾကီးပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ (၆) ခ်က္ မန္န်ဴးယယ္ေတြ ပါပါသြားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းမွာ တီဗီ ေအာ္ရီ ဂ်င္နယ္ပါလာတဲ႔ ဂရိတ္ေတြ ရွိသလို နဂိုမပါတာကို ၿပန္ၿပီး ထည္႔လို႔ရပါတယ္။ အထူးသၿဖင္႔ ေမာ္ဒယ္အၿမင္႔ ကားေတြမွာ ပါရွိၿပီး ၂၀၁၃ ေမာ္ဒယ္ၿဖစ္တဲ႔ လာတီအို အိတ္ခ်္ ဂရိတ္တြင္ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းက ကား ဒိုင္ခြက္ေတြနဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေၿပာင္းၿပီး ဆန္းသစ္သြားပါတယ္။

ဒီဇိုင္း


နစ္ဆန္း လာတီအိုေတြဟာ တံခါး ေလးေပါက္ ဆီဒန္ကားေတြထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီး လူ(၅) ေယာက္စီးကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း လာတီအိုကားေတြဟာ   ဆီဒန္ကား အငယ္စားကားေလးေတြ ၿဖစ္ၿပီး  အရင္ နစ္ဆန္း တီတာေနရာမွာ ၿပန္လည္ နာမည္ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။  ၂၀၁၁ ကေန စထြက္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ပံုစံ စသိပ္ၾကီးကြာၿခားမႈေတာ႔ မရွိပါဘူး။ တိုယိုတာ ဆီဒန္ကားေတြထဲက ဘယ္တာကားေတြနဲ႔ အနည္းငယ္ဆင္မတူေပမဲ႔လို႔ ရုပ္ကြဲပါတယ္။ အတြင္းဖက္ ကား ဒတ္ရွ္ဘုတ္ေတြကို အနည္းငယ္ လံုး၀ိုင္းထားၿပီး အၿပင္ဖက္ ဒီဇိုင္းနဲ႔ တူညီေစထားပါတယ္။ တီဗီေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။  အတြင္းဖက္ အေနာက္ ထိုင္ခံုေတြကို အေရာင္ ႏွစ္ေရာင္စပ္အေနနဲ႔ အထူးတလည္း အလွဆင္ထားၿပီး ေနာက္မွီ ေခါင္းအုပ္ေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

Nissan Latio for sale

ၿပည္တြင္းမွာ ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာၿဖင္႔ရရွိႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး  ကားဂရိတ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၇၀ကေန က်ပ္သိန္း ၁၈၀ ၊ ၁၉၀ ေလာက္ ေစ်းႏႈန္းေပါက္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းေစ်းဆို ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ေတြကို ရႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၂ ထုတ္ေတြကိုပါ ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

အင္ဂ်င္ ဆီစား သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔ အခ်ိဳးအစားနဲ႔လာတာမို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သူတို႔ ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံက တစ္အားၾကီး ကြာၿခားသြားၿခင္းမရွိတာမို႔ ၿပည္တြင္း အသံုးၿပဳမူကို သိပ္မထင္ရွား ေစခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ အရမ္းၾကီး နာမည္ မရွိပါဘူး။ ဒီဇယ္ကေတာ႔ ၁.၅ လီတာမွာပဲလာတာမို႔ ဓာတ္ဆီကိုသာ အခြန္ သက္သက္သာသာေဆာင္ၿပီး ၀ယ္ယူ သံုးစြဲၾကပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္


ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၁၂ ၿဖစ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ ရွိတဲ႔ လာတီအိုေတြကို ပိုေတြ႕ရပါတယ္။ ပံုစံက ေၿပာင္းသြားၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုၿဖစ္သြားတဲ႔ အတြက္ပါ။ ေစ်းကေတာ႔ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ကို ၁၆၀ သိန္းကေန ၂၀၀ နီးပါး အထိ ကားရဲ႕ ေကာင္းမြန္ သစ္လြင္မူ ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းအမ်ိဳးမိ်ဳး ရွိေနၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို လည္းေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္နွစ္ အနည္းငယ္ ေအာက္ကို နိမ္႔သြားတဲ႔အတြက္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထိလည္း ဆင္ၿပီး ေစ်းေခၚေနၾကတာ ရွိပါတယ္။