: ရက္စြဲျပင္ရန္ - အနီးဆံုးမွစ
စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ တိက်ကိုက္ညီမႈကို ရွာမေတြ႔ပါဘူး။ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြရန္ အႀကံျပဳပါသည္
ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား

Construction vehicle for sale in Myanmar

ၿပည္တြင္း လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေစ်းကြက္ ကေတာ႔ ကားေစ်းကြက္ေတြလို လြယ္ကူၿပီး ၾကိဳက္ေရာင္း ၾကိဳက္၀ယ္ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေတာ႔မဟုတ္ခဲ႔ပါဘူး။ အမ်ားအားၿဖင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ကားေတြကို အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။ ၾကာရွည္ခံမူ၊ ခိုင္ခံမူ၊ အာမခံမူေတြဟာ လုပ္ငန္း တစ္ခု လည္ပတ္ဖို႔ အေရးပါတဲ႔အတြက္ Brand New ေတြကိုသာ ၀ယ္ယူေလ႔ ရွိပါတယ္။ ကရိန္း ေၿမတူး ကားၾကီးေတြဆို တန္ဖိုးကလည္း ၿမင္႔မားတာမို႔ ခဏခဏ ၀ယ္ဖို႔ အဆင္မေၿပပါဘူး။ ဒီအတြက္ အာမခံမူ ေကာင္းေကာင္းရွိတဲ႔ ကားေတြကို ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။ ပံုမွန္ နယ္ဖက္နဲ႔ ေၿမသယ္ကားေတြ ေလာက္ဆိုလွ်င္ေတာ႔ တရုတ္ေၿမသယ္ကား၊ ဒန္ပ္ ထရပ္ကားေတြက အဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကရိန္းနဲ႔ လမ္းၾကိတ္စက္ မ်ား

လုပ္ငန္း အၾကီးအေသး ေပၚမူတည္ၿပီး ကားေမာ္ဒယ္၊ တန္ခ်ိန္က အစ ကြဲပါတယ္။ ဥပမာ- ဆီြဒင္ ထုတ္ေတြၿဖစ္တဲ႔ ဗယ္ဗို အိခ်္ကေဗတာ ကရိန္း ေတြဆို ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစား အီစီ ၁၄၀ ကေန, အီစီ ၂၁၀၊ အီစီ ၃၆၀ အစရိွသၿဖင္႔ အီစီ ၇၀၀ ထိကို ရွိပါတယ္။ ပံုမွန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ တိုက္တာအေဆာက္အအံုေတြ တူးေဖာ္ သယ္ယူမူေရးေတြမွာဆိုလွ်င္ အီစီ ၂၁၀ ေလာက္ဆို အဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူက တန္အားၿဖင္႔ ၂၀ ရွိၿပီး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္၊ မန္န်ဴးယယ္၊ ဆလင္ဒါ () လံုး ပါ ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၅၀ လႊတ္နိင္တဲ႔ ဗယ္ဗို အင္ဂ်င္ကို သံုးပါတယ္။ တန္အားေတြကို မူတည္ၿပီး သယ္ယူနိင္တဲ႔ႏႈန္း အလုပ္ၿပီးေၿမာက္ မူႏႈန္းမွာ ကြာသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ဆလင္ဒါ () လံုးရွိပါတယ္။ ဆလင္ဒါ () လံုးရွိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ထုတ္ ယာဥ္ေတြကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဗယ္ဗို ကြန္ပတ္တာ လို႔ေခၚတဲ႔ လမ္းၾကိတ္စက္အမ်ိဳးအစားေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ သံုးကားၿဖစ္လို႔ သူလည္း ဂီယာ မန္န်ဴးယယ္နဲ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမင္းေကာင္ေရက ၄၀၀ နီးပါးေလာက္ ထုတ္နိင္ပါတယ္။ ဟီတာခ်ီ တံဆိပ္ေတြကိုလည္းေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ေၿမသယ္ ေၿမခ်ကားမ်ား

Construction vehicle for sale in Myanmar

ဂ်ပန္ကားေတြထဲမွာ ဆိုလွ်င္ နစ္ဆန္း ယူဒီ တို႔လိုကားေတြကို သံုးပါတယ္။ ပံုမွန္ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြကေတာ႔ တရုတ္ၿပည္ထုတ္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ လီဖင္န္ေဒါင္းဖင္န စကတ္ စတဲ႔ ထရပ္ေတြကို သံုးပါတယ္။ လီဖင္န္ထဲမွာမွ ေခါင္းတို ေခါင္း ရွည္ရွိပါတယ္။တန္ေတြလည္း ကြဲသလို ေစ်းႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ကားရဲ႕ အင္ဂ်င္ ခိုင္ခံမူကအစ ကြဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ထုတ္ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ စီးနိင္လိုက္ပါ သူေတြ အတြက္ ဒရိုက္ဘာခန္းမွာေတာ႔ () ေယာက္ လိုက္ပါနိင္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ ၊ မန္န်ဴးယယ္၊ ၄၁၀၀ စီစီ ရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒန္ပ္ အတင္အခ် ထရပ္ေတြ ၿဖစ္လို႔ ဟိုက္ဒေရလစ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

ေစ်းႏူန္းမ်ား

ဗယ္ဗို ကရိန္းေတြ အတြက္ကေတာ႔ တန္ ၂၀ ရွိတဲ႔ အီစီ ၂၁၀ ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃၀,၀၀၀ ေလာက္ ေစ်းရွိပါတယ္။ အီစီ ၂၇၀ ကရိန္းၾကီးေတြဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၈၀,၀၀၀ ေစ်းရွိပါတယ္။ လီဖင္န္ ေခါင္းရွည္ေတြ အတြက္ဆို က်ပ္သိန္း (၁၁၅)(၁၁၇ ) အစားစား ရွိပါတယ္။ လီဖင္န္ ေခါင္းတိုမွာက အမ်ိဳးအစား ပိုမ်ားၿပီး ေစ်းႏႈန္းက (၁၃၀) ကေန ၂၀၀ အထိ ရွိပါတယ္။ ေစ်းက ကားရဲ႕ အရည္အေသြး၊ ခိုင္ခံမုူတို႔ အေပၚမွာ မူတည္ ၿပီး ကြဲသြားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လီဖင္န္ စကတ္ေတြအတြက္ လုပ္ငန္း သံုး () ေပါက္တန္ကား ေစ်းႏႈန္း မွာ က်ပ္သိန္း (၁၃၃) ခန္႔ရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး () ေပါက္တန္ကားကေတာ႔ က်ပ္သိန္း (၁၅၃) သိန္းေလာက္ရွိပါတယ္။