: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကိုလက္ငင္း/အရစ္ကည်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 98

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။အဂ ်ၤင္နွင့္ ဂီယာေဘာက္အား (၆) လအာမခံျဖင့္ လက္ခအခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္ နွစ္မ ်ိုးလံုး လူႀကီးမင္းတို့...

ပရီမီယံ

Lks 107

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ကားအစီးေ၇ ၃၀၀ ေက ်ာ္အားလူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြနိုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

Lks 100

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 96

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 248 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 60,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္ရွင့္။Yellow Hyundai County 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windo...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

အျဖဴေရာင္ ေရာင္နဲ႔ ဤHyundai Porter II good 2009 Please admin Hyundai Porter|| Engine power 2500CC Fule Type Diesel 2500CC ဒီဇယ္​အင္​ဂ်င္​ ျဖစ္​သည္​့အတြက္​ ဆီစားႏႈန္​းသက္​သာၿပီး ​ေ႐ွ႕​ေခါင္​း ခန္...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီHyundai Porter II good 2010 Please admin Hyundai Porter|| Engine power 2500CC Fule Type Diesel 2500CC ဒီဇယ္​အင္​ဂ်င္​ ျဖစ္​သည္​့အတြက္​ ဆီစားႏႈန္​းသက္​သာၿပီး ​ေ႐ွ႕​ေခါင္​း ခန္​းက်ယ္​၍ လူ ၃​ေယာက...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီHyundai Porter II good 2010 Please admin Hyundai Porter|| Engine power 2500CC Fule Type Diesel 2500CC ဒီဇယ္​အင္​ဂ်င္​ ျဖစ္​သည္​့အတြက္​ ဆီစားႏႈန္​းသက္​သာၿပီး ​ေ႐ွ႕​ေခါင္​း ခန္​းက်ယ္​၍ လူ ၃​ေယာက...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီHyundai Porter II good 2009 Please admin Hyundai Porter|| Engine power 2500CC Fule Type Diesel 2500CC ဒီဇယ္​အင္​ဂ်င္​ ျဖစ္​သည္​့အတြက္​ ဆီစားႏႈန္​းသက္​သာၿပီး ​ေ႐ွ႕​ေခါင္​း ခန္​းက်ယ္​၍ လူ ၃​ေယာက...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

အျဖဴေရာင္ ေရာင္နဲ႔ ဤHyundai Porter II good 2010 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လက္​ငင္​းသို႔၅၀%​ေပးသြင္​းၿပီးက်န္​​ေငြ၁ႏွစ္​အထိအတိုးမဲ့အရ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Porter II good 2010

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Good Service Auto
 • 35,000 km

White Hyundai Porter 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ျပတင္းေပါက္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Good Service Auto
 • 35,000 km

White Hyundai Porter 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ျပတင္းေပါက္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Good Service Auto
 • 35,000 km

White Hyundai Porter 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ျပတင္းေပါက္...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီHyundai Porter II good 2010 ကိုရီးယား လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ားကို တေနရာထဲတြင္ အစီးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္​ နံပါတ္ အနီ/ အနက္ ၂မ်ိဳးစလံုးထဲမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ျဖင့္ဝယ္ယူနိ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီအျဖဴေရာင္Hyundai Porter II good 2009 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လက္​ငင္​းသို႔ ၅၀%သြင္​းၿပီးက်​န္​တာ တႏွစ္​အထိ​ေပး​ေခ်ႏိုင္​ၿပီးအင္​...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 60,000 km

ဒီHyundai Porter II good 2010 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​ကီလိုမီတာ၁၀၀၀၀အထိအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လူႀကီးမင္​းတို႔စိတ္​တိုင္​းက် လက္​ငင္​းသို႔အတိုးမဲ့အရစ္​က်တႏွ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီHyundai Porter II good 2009 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လူႀကီးမင္​းတို႔စိတ္​တိုင္​းက်လက္​ငင္​းသို႔အတိုးမဲ့အရစ္​က်တႏွစ္​အထိ​ေပး​ေခ်ႏိ...

Lks 120

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 39,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

Lks 125

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 40,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

Lks 135

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 30,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

Lks 125

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 40,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

Lks 120

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 39,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

Lks 130

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 40,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

Lks 130

Myanmar [Burma]

Ever Green Motors
 • 40,000 km

Pearl white Hyundai Porter II 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cass...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဟရြန္ေဒး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ား

ဟရြန္ေဒး ဆုိတာ ေတာင္ကိုရီးယား အေျခဆိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ အၾကီးဆံုး ကား ထုတ္လုပ္ ကုမၼဏီမ်ားထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဟရြန္ေဒး အမည္နဲ႔ အိမ္သံုး ကားမ်ား ေအာင္ျမင္သလို လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ကို အေဟာင္း ေကာ အသစ္ ေကာ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ယင္းထဲ မွာမွ ျမန္မာျပည္ကို အေရာက္ မ်ားတဲ့ ကား အခ်ိဳ႕ ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

လူသံုးမ်ား ဟရြန္ေဒး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား

ေပၚတာ ေဘာက္စ္ကား လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ကား ျဖစ္ျပီး အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၄၀၀ စီစီ ဝန္းက်င္ ရွိတဲ့ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ သံုး၊ ဒီဇယ္သံုး ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ေတြလည္း ဝင္ေရာက္ျပီး အျမင့္ပိုင္း အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚေတြေတာင္ အသစ္ေတြ အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ဟရြန္ေဒး ဒတ္ဘယ္ကပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၅၀၀ စီစီ အရြယ္ ရွိျပီး ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ထုတ္လုပ္ ထားပါတယ္။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို အဝင္မ်ား ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာနဲ႔ ရိုးရုိး ဆုိျပီးေတာ့ ခြဲျခား ထုတ္လုပ္ ထားပါ ေသးတယ္။ ေစ်းႏွုန္း အားျဖင့္ကေတာ့ အက်ဘက္ကို ဦးတည္ေနျပီး ေလာေလာဆယ္ ကေတာ့ သိန္း ၁၂၀ ဝန္းက်င္ နဲ႔ ရႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။

Hyundai Van for sale in Myanmar

ေကာင္တီ ဘတ္စ္ ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ္ေလး လူသံုး မ်ားတဲ့ ျမိဳ႕တြင္းသံုး ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသံုးမွာ မဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိဂ လုပ္ငန္းမ်ားက အသံုးျပဳတာ မ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၃၇၀၀ စီစီ ဝန္းက်င္ ရွိျပီး ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္တဲ့ ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ အဝယ္ မ်ား ပါတယ္။ ဟရြန္ေဒး ေပၚတာ တူး ဆုိတဲ့ကားလည္း ရွိပါေသးတယ္။ သူက ေပၚတာ ဝမ္းနဲ႔ အင္ဂ်င္ၾကီးျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းနည္း ျမင့္ရံု ပါပဲ။ ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ အဝင္မ်ားျပီး တစ္ပတ္ရစ္ ျမိဳ႕တြင္းနဲ႔ နယ္နီး ခရီးသံုး အလတ္စား ကုန္တင္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တုိ ဂီယာ နဲ႔ ရိုးရိုး ဆုိျပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။

ဟရြန္ေဒး လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ ဝင္ေရာက္ပံု

အမ်ားစု ကေတာ့ ဂ်ပန္ တစ္ပတ္ရစ္ကား ေလလံ ေစ်းကြက္ ကေန ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟရြန္ေဒး က အခုမွ ျမန္မာျပည္မွာ အေရာင္းစင္တာ နဲ႔ ဆားဗစ္ စင္တာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ဝယ္မယ္ ဆုိရင္ ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ကိုပဲ အားကိုး ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳျပီးတဲ့ ကီလိုမီတာကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္လို႔ ရပါတယ္။ အသစ္ကိုလည္း သီးသန္႔ ေအာ္ဒါမွာ ဝယ္ယူမွု မ်ား ရွိပါတယ္။ ကုိးရီးယားထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားၿဖစ္တဲ့ ကီးယာ ထုတ္ကားမ်ားကုိ ေလ့လာလုိပါကလည္း motors.com.mm မွလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။