: ရက္စြဲျပင္ရန္ - အနီးဆံုးမွစ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Fuso Truck 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Fuso Box Truck 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Canter Truck 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

Lks 240

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 294,000 km

Mitsubishi Fuso Canter (Truck) Price - 240 L FE70B - 550371 , 2008Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 293985 KM, 4M42 Engine, White Color Car No...

Lks 240

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 190,000 km

Mitsubishi Fuso Canter (Truck) Price - 240L FE70B - 541313 , 2008Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 190427 KM, 4M42 Engine, White Color Car No...

Lks 245

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 148,000 km

Mitsubishi Canter (Truck) Price - 245 L FE70B-540447 , 2007Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 148,000KM, 4M42Engine , Grade 3.5B Car No. - Sa...

Lks 300

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 295,000 km

Mitsubishi Fuso Canter (Truck) Price - 300 L FEA50 - 503259, 2012Model, 2990CC, 10 Feet, 3Tons, 295000KM, 4P10 Engine, Grade - 3.5C, Silver Color ...

Lks 250

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 255,000 km

Mitsubishi Canter (Truck) Price - 250 L FE82DE- , 2006Model, 4900CC, 14 Feet, 2Tons, 255,000KM, 4M50 Engine Car No. - Sati/…. Company Li...

Lks 250

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 215,000 km

Mitsubishi Fuso Canter (Box Truck) Price - 250 L FE70B - 540584, 2007Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 214735 KM, 4M42 Engine, White Color Car...

Lks 245

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 215,000 km

Mitsubishi Fuso Canter (Box Truck) Price - 245 L FE74BV - 540120, 2007Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 215,000KM, 4M42 Engine, Grade - 3.5C C...

Lks 490

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 406,000 km

Mitsubishi Fuso (BoxTruck, 12Wheels) Price - 490 L FS54JVZ- , 2003Model, 12880CC, 12Wheels, 13.9 Tons, 406000KM Car No. - 2N /…. (YGN) *** ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္...

Lks 245

ရန္ကုန္

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 148,000 km

Mitsubishi Canter (Truck) Price - 245 L FE70B-540447 , 2007Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 148,000KM, 4M42Engine , Grade 3.5B Car No. - Sa...

Lks 250

ရန္ကုန္

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 215,000 km

Mitsubishi Fuso Canter (Box Truck) Price - 250 L FE74BV - 540120, 2007Model, 2970CC, 10 Feet, 2Tons, 215,000KM, 4M42 Engine, Grade - 3.5C C...

Lks 250

ရန္ကုန္

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 255,000 km

Mitsubishi Canter (Truck) Price - 250 L FE82DE- , 2006Model, 4900CC, 14 Feet, 2Tons, 255,000KM, 4M50 Engine Car No. - Sati/…. Company Li...

Lks 490

ရန္ကုန္

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 406,000 km

Mitsubishi Fuso (BoxTruck, 12Wheels) Price - 490 L FS54JVZ- , 2003Model, 12880CC, 12Wheels, 13.9 Tons, 406000KM Car No. - 2N /…. (YGN) *** ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

KLO Trading Auto
 • အသစ္

Price $ သိန္း230 Brand name MITSUBISHI Model FUSO CANTER model year 2012 custom grade Engine အမ်ိဳးအစား 4B10 3000cc Gear အမ်ိဳးအစား SEMI-AUTO (AUTO+MANUAL) License အမ်ိဳးအစား MDY/BGO ႀကိဳက္ႏွ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

KLO Trading Auto
 • အသစ္

Price $ 190သိန္း Brand name MITSUBISHI Model FUSO CANTER model year 2011 Engine အမ်ိဳးအစား 4B10 3000cc Gear အမ်ိဳးအစား SEMI-AUTO License အမ်ိဳးအစား BGO-3N တန္ခ်ိန္ 2တန္ ေနာက္ေပအရွည္ ၁၀ေပ ေနာက...

Lks 210 လက္ရွိေစ်းႏႈန္း

ရန်ကုန်

KLO Trading Auto
 • အသစ္

Price $ 210သိန္း Brand name MITSUBISHI Model FUSO canter model year 2009 Engine အမ်ိဳးအစား 4M42 turbo 3000cc Gear အမ်ိဳးအစား manual License အမ်ိဳးအစား MDY တန္ခ်ိန္ 2တန္ ေနာက္ေပအရွည္ 10 ေပ ေနာ...

Lks 225 လက္ရွိေစ်းႏႈန္း

ရန်ကုန်

KLO Trading Auto
 • အသစ္

Price $ 225သိန္း Brand name MUTSUBISHI Model FUSO model year 2008 Engine 4M50 4800cc Gear အမ်ိဳးအစား Manual License MDY တန္ခ်ိန္ 2တန္ ေနာက္ကန္အရွည္ 10'ေပ ေနာက္ဘီး ေနာက္ဘီး ႏွစ္လံုးထမ္း Fuel...

Lks 93 Drive Away

ရန္ကုန္

Hein Pyae
 • 30,000 km

Mitsubishi Minicab 2 Cars For Car Sale Contact

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ingyin Myanmar Co.,Ltd
 • အသစ္

White Mitsubishi Rosa 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပါ၀...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ingyin Myanmar Co.,Ltd
 • အသစ္

White Mitsubishi Rosa 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပါ၀...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Golden Chance Co., Ltd.
 • 130,000 km

Pearl white Mitsubishi Canter Truck 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Golden Chance Co., Ltd.
 • 150,000 km

Pearl white Mitsubishi Canter Box Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airb...

Lks 66 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

White Mitsubishi Minicab Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ား

Mitsubishi Commercial for sale in Myanmar Car Market

မစ္ဆူဘီရွီ ဟာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံက အၾကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီထဲက တစ္ခု အပါ အဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီက ကားပဲ ထုတ္တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ စက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္ လိုအပ္ တဲ့ အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီ ကေန ပါဂ်ဲရိုး တို႔လုိ ကား မ်ား က ျမန္မာျပည္ မွာ အေတာ္ ေလး ေရပန္းစား ျပီးေတာ့ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားလည္း သူ႔ေနရာ နဲ႔ သူ ဝယ္ယူမွု မ်ား ရွိေန ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဝယ္ မ်ား၊ လူသိ မ်ားတဲ့ မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အခ်ိဳ႕ ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

လူသိမ်ား မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ား

မစ္ဆူဘီရွိ ကန္တာ လို႔ အမည္ရတဲ့ ကုန္တင္ကား တစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အလတ္စား ကုန္တင္ယာဥ္ ျဖစ္ျပီး သူ႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ ပိုမွာ ၾက ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ေနာက္တြဲကို အေပၚမ၊ ေအာက္ခ် လုပ္ေပးတဲ့ အင္ဂ်င္ စက္ ပါဝင္ျပီးသား မို႔လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရး မွာ အသံုးျပဳဖို႔ အဆင္ေျပ ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၅၂၀၀ စီစီ ရွိျပီး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ သံုး ဆလင္ဒါ ၆ လံုးပူး အင္ဂ်င္ ကိုသာ အသံုးျပဳထား ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၀၃ ေလာက္အထိ လည္း ဝင္ေရာက္ ျပီး တစ္ပတ္ရစ္ ကားမ်ား ပို လူသိမ်ား ၾက ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီ မီနီ ကပ္ လို႔ ေခၚတဲ့ ထရက္ အငယ္စား ကားလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၆၆၀ စီစီ သာ ရွိတဲ့ မီနီ ထရက္ကား ျဖစ္ျပီးေတာ့ ေအာ္တို ဂီယာကို အသံုးျပဳထား ပါတယ္။ ျမိဳ႕တြင္း အိမ္ဆိုင္ နဲ႔ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တုိ႔မွာ အသံုးမ်ား ပါတယ္။ ေစ်းကလည္း သိန္း ၅၀ ေက်ာ္နဲ႔တင္ ရႏိုင္တဲ့ ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

Mitsubishi Commercial for sale in Myanmar

ေနာက္ တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ဘတ္စ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ ေလာင္စာ အသံုးျပဳတဲ့ ဘတ္စ္ကား ျဖစ္ျပီးေတာ့ ခရီးေဝး အတြက္လည္း အသံုးျပဳၾက သလို၊ ျမိဳ႕တြင္း ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး တို႔မွာလည္း အသံုးျပဳ ၾက ပါတယ္။ ကန္ဒါ Double Cab ဆုိရင္ ေရွ႕မွာ ခရီးသည္ ေလးဦး အတြက္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ႏွစ္တြဲ ပါရွိ ပါတယ္။ ျပီးရင္ ေနာက္မွာ ကုန္တင္ ဖို႔လည္း ပါရွိ ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၈၀၀ စီစီ အရြယ္ ရွိျပီး ဆလင္ဒါ ၆ လံုးပူး ဗီ အင္ဂ်င္ ကို အသံုးျပဳထား ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ ေလာင္စာ ကို အသံုးျပဳ တဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ ေမာ္ဒယ္ ေလာက္ အထိလည္း ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္း အားျဖင့္ လည္း သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ဝန္းက်င္ နဲ႔ေတာင္ ရရွိ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခား လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ား

မစ္ဆူဘီရွီမွာ အထက္ပါ ကားမ်ား အျပင္ ဒယ္လီကာ တုိ႔လို ကားသန္႔လည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ ဒါ့ အျပင္ အရြယ္ လတ္၊ အရြယ္ေသး၊ အရြယ္ ၾကီး အျခားေသာ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားစြာလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ အသစ္ ေကာ အေဟာင္း ေကာ ဝင္ေရာက္ျပီး အမ်ားစုက တပတ္ရစ္ကား ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ ဝယ္လို သူမ်ား အတြက္ မွာေပးတဲ့ ေအးဂ်င့္ မ်ား ရွိသလို တစ္ပတ္ရစ္ ေတြကိုေတာ့ ဂ်ပန္ ေလလံ ကားေစ်းကြက္ ကေန မွာယူလို႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Motors.com.mm ကေနလည္း နစ္ဆန္း အမွတ္တံဆိပ္ လုပ္ငန္းသံု ယာဥ္ ကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။