: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 91

ရန္ကုန္

Automobile Alliance Pre-Owned
 • အသစ္

White Changan Star Van 2 2014 for sale. The comfort features include A/C: Front. The sound system includes Cassette Radio. To get more information on this car, you can ask questions to the car o...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Red 2016 Iveco Concrete Mixer Truck 9m3 Italy for sale.DimensionLength               - 8875 mmWidth                 - 2500 mmBody Capacity   - 9m3WeightVehical Curb Weight - 15290 KgGVW          ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco 682 Heavy Duty Dump Truck 2016 for sale. DimensionWheelbase - 3.825Maximum Length - 8.200Max Width - 2.500Overall Height - 3.500WeightPayload(kg)@GVW - 18.190Body DimensionLength x Width x...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

White 2016 Iveco Power Daily Mini Bus 19 Seaters -Italy for sale. DimensionWheel Base - 4180WeightsGVW - 5000Kerb Weight Total - 3350Max Body & Payload Capacity - 1650EngineTotal Displacement - 2...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco Power Daily Van V36 2016 Italy for sale.DimensionWheel Base - 2800Maximum Length - 4845Max Width - 2000Cargo AreaInternal Length - 2460Internal Width -1800Internal Height  - 1650Capacity - ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

White Iveco New Tracker 2016 Italy for sale. DimensionWheelbase - 1875+2375+1430Maximum length - 8447Max Width - 2550Overall Height(Unladen) - 3227WeightG.V.W - 50000Payload - 37000BodyBody Capac...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Red 2014 Zhong Tong Compass Express Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco Mixer Concrete Mixer Truck 10m3 2016 Italy for sale. DimensionLength               - 8875 mmWidth                 - 2500 mmBody Capacity   - 9m3WeightVehical Curb Weight - 15290 KgGVW      ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco Astra HHD9 2016 for sale.Iveco Cursor 13 Euro 3Payload - 40 TonEngine - 480hp@1900rpmGVW - 63 Tons Italy BrandMax Power - 353kw

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Red 2014 Zhong Tong Navigator Express Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

White 2014 Zhong Tong Airport Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco Power Daily Van V50 2016 Italy for sale.DimensionWheel Base - 3950Maximum Length - 6880Max Width - 2000Cargo AreaInternal Length - 4400Internal Width -1800Internal Height  - 1900Capacity - ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

White 2016 Iveco Prime Mover Italy for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Orange 2014 Iveco Power Daily Mini Bus 19 Seaters -Italy for sale. DimensionWheel Base - 4180WeightsGVW - 5000Kerb Weight Total - 3350Max Body & Payload Capacity - 1650EngineTotal Displacement ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Red 2014 Zhong Tong Navigator Express Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Red 2014 Zhong Tong Navigator Express Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco Power Daily Van V42 2016 Italy for sale.DimensionWheel Base - 3310Maximum Length - 5990Max Width - 2000Cargo AreaInternal Length - 3615Internal Width -1800Internal Height  - 1900Capac...

Lks 100 အစိုးရအခြန္အခမ်ားပါ၀င္ျပီး

ေအာင္ေျမသာဇံ

 • အသစ္

ကားအရမ္းသန္႔ မန္းကုမဏၰီ ေအာ္တို ပါဝါ ေအစီ ၄ဝွီး

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Coach Center Co.,Ltd
 • အသစ္

Green Clark Forklift Forklift GEX20s 2015 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Electro အင္ဂ်င္ပါ၀ါ cc သာရွိသည္။ေဖာ္ျပပါကားနွင္႔ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက websiteအတြင္းေ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Coach Center Co.,Ltd
 • အသစ္

Green Clark Forklift Forklift GEX20s 2015 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Electro အင္ဂ်င္ပါ၀ါ cc သာရွိသည္။ေဖာ္ျပပါကားနွင္႔ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက websiteအတြင္းေ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Coach Center Co.,Ltd
 • အသစ္

Green Clark Forklift Forklift Forklift CQ30D 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Diesel အင္ဂ်င္ပါ၀ါ cc သာရွိသည္။ေဖာ္ျပပါကားနွင္႔ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက website...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Coach Center Co.,Ltd
 • အသစ္

Green Clark Forklift Forklift Golf Buggy 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါကားနွင္႔ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက websiteအတြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ေရာင္းသူ၏ ဖုန္းနံပါတ္(သုိ႔) Email မွတဆင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Coach Center Co.,Ltd
 • အသစ္

Green Clark Forklift Forklift Forklift C30D 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Diesel အင္ဂ်င္ပါ၀ါ cc သာရွိသည္။ေဖာ္ျပပါကားနွင္႔ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက websiteအ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အသစ္မ်ား

Commercial new cars for sales in Myanmar

လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳမွုဟာ ျမန္မာျပည္ ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာ ရွိေန ပါတယ္။ ယင္းထဲမွာမွ အသစ္ နဲ႔ အေဟာင္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားရင္ အသစ္ အေရအတြက္က နည္းေန ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ယေန႔မွာ ကား အသစ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရွိေနျပီ ျဖစ္သလို၊ ၾကားခံ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ်ေပး  တဲ့ တရားဝင္ အေရာင္းစင္တာေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မွု စင္တာေတြ ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္ လက္ေတြ႔ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္တံဆိပ္ အေနနဲ႔ အသစ္ထဲမွာ ဆုိရင္ ဖူဆုိ၊ ဗိုလ္ဗို၊ ကာတီပီလာ အျပင္၊ တရုတ္ျပည္က လာတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ အခ်ိဳ႕မ်ား ရွိေန ပါတယ္။

ဟရြန္ေဒးဒုိင္ဟက္စုနစ္ဆန္း တို႔ကေနလည္း ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။

အသစ္ အမ်ိဳးအစား မ်ား

ေစ်းအသက္သာ ဆံုး ကေတာ့ တရုတ္ျဖစ္ ကားၾကီး အသစ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းအၾကီးဆံုး ကေတာ့ ဥေရာပ ျဖစ္ ကားၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Commercial New Vanလုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ကို အမ်ိဳးအစား ျပန္ခြဲရင္ ထရက္ကား၊ ဆီမီ ထရက္ကား၊ ဗန္၊ ခရီးေဝး ဘတ္စ္၊ ျမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္၊ တကၠဆီ၊ ေနာက္တြဲ၊ ေဘာက္စ္ထရက္ ဆုိျပီးေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဘတ္စ္ကား မ်ားကိုလည္း အသစ္မ်ား တင္သြင္းမွု ရွိပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား နဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက ခရီးသြား အဆင့္ျမင့္ ဘတ္စ္ကား အသစ္မ်ားကို တင္သြင္းေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အသိနည္းတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား မ်ားျပား ပါတယ္။ တကၠဆီ မွာ ဆုိရင္လည္း တရုတ္ျပည္က ခ်ယ္ရီ ေတြဟာ အသစ္ကားမ်ား ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းအထိ လူၾကိဳက္မ်ား အသြင္းမ်ားခဲ့ ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းအားျဖင့္ စ ထြက္ထြက္ခ်င္း သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေပမယ့္ ယေန႔မွာ သိန္း ၈၀ နဲ႔ ေရာင္းရင္ေတာ့ ဝယ္မယ့္သူ အေတာ္ေလး ရွားတဲ့အထိ ျဖစ္သြား ပါတယ္။ ခ်ယ္ရီရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မွုကို တကၠဆီ ေမာင္းသူတို႔ မယံုၾကည္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၆ လ ေလာက္ သံုးျပီးရင္ အၾကမ္းမခံေတာ့ပဲ အပ်က္မ်ားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ က်ေတာ့လည္း တရုတ္ ခ်ယ္ရီ တကၠဆီကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျပီးေတာ့ တင္သြင္း ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ကလည္း ၁၀၀၀ စီစီေအာက္မွာပဲ ရွိတာေၾကာင့္ ဆီစား သက္သာလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝင္ေရာက္ပံု

အသစ္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ားကို မွာယူ ေပးတဲ့ ၾကားခံ ေအးဂ်င့္ေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္၊ တရုတ္နယ္စပ္ တို႔ကေန တင္သြင္းေပးမွု မ်ားျပားျပီး ဂ်ပန္ကေန သြင္းတာ၊ ဥေရာပကေန သြင္းတာေတြ ကိုေတာ့ ကြန္တိန္တာ၊ ကားတင္ သေဘၤာမ်ားနဲ႔ သြင္းပါတယ္။ အသစ္မ်ား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစ်းကလည္း အေဟာင္းကားမ်ားထက္ ၾကီးတာ သဘာဝပါပဲ။ အခြန္အခအားျဖင့္လည္း ၾကီးပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ သိန္း ၅၀၀၀ အထက္မွာ ေငြရွိရင္ အသစ္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ တစ္စီး ရႏိုင္ ပါတယ္။ motors.com.mm လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အသစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။