: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 145

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Pearl white Nissan Atlas Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသ...

ပရီမီယံ

Lks 120

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Pearl white Nissan Vanette Truck 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SKF2TN-101401) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SK82TN-325479) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Blue Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Blue Nissan Condor Truck 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Nissan Atlas Truck 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

United Eleven Company
 • 86,000 km

Pearl white Nissan Atlas Truck 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Radio. ပါ၀င္ေပသည္။Alloy Wheels. ေဖာ္ျပပါေစ်းနွုန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Zinminlwin Zinminlwin
 • 24 km

ဒီNissan Atlas Japan 2006 2006ဟာ Lks140 သတ္မွတ္ထားၿပီး ‌ေမာင္းႏွင္ၿပီး 24ကီလိုမီတာ၊ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာဂီယာ နဲ႔အတူ တျခားေကာင္းမြန္‌ေသာ ကားပစၥည္းမ်ားပါတာ‌ေၾကာင့္ အရမ္းတန္တဲ့က‌ား...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Zinminlwin Zinminlwin
 • 246,244 km

ဒီအျဖဴေရာင္Nissan Atlas fm 2006 Japanဟာ 246244 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 140 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Motors.com.mm မွာ‌...

Lks 85 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Shwe Ginga Company Limited
 • 90,000 km

• 660cc • Gasoline • White • AT/AC/PS /4WD • ကုမၸဏီလိုင္စင္ ၊ ေနာက္ဆံုးနံပါတ္ • 85L • ဆိပ္ကမ္းေရာက္ျပီး (*ေစ်းႏွဳန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။*)

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan UD City Bus 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA450NCS-00745***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ာ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD Truck with Crane 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ CG45CW-20***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD Box Truck 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ MK210K-20***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD Truck 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပါ၀...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Shwe Kyar Pan
 • 43,000 km

White Nissan Cliper 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Radio. ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Petro...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

နစ္ဆန္း လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား

Nissan Commercial Vehicles for sale in Myanmar Car Market

နစ္ဆန္း ဆုိတာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အေျခဆိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစု ျဖစ္ျပီး ကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။ ယင္းထဲမွာ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ားလည္း အမ်ား အျပား ပါဝင္ျပီး ျမန္မာျပည္ မွာပါ ေအာင္ျမင္မွု ရရွိေနတဲ့ ကား အမွတ္တံဆိပ္ တစ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  သူက အိမ္စီးကား နဲ႔ လုပ္ငန္း သံုး ယာဥ္ မွ်မွ် တတ ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။ အိမ္စီး မွာ ဆုိရင္ နစ္ဆန္း ဆလြန္း မ်ား ေရပန္းစား ျပီး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ ထဲမွာ ဆုိရင္ အလတ္စား ကားေတြ ပိုေခတ္စား ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ျမိဳ႕တြင္းသံုး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ ေတြမွာ အသံုးျပဳ ပါတယ္။ သူ႔ထဲက ေရပန္းစား တဲ့ ကား အခ်ိဳ႕ ကိုပဲ ေရးသား ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

နစ္ဆန္း လူသိမ်ား ကား အခ်ိဳ႕

Nissan Clipper/ ဆုိတာ ေစ်းသက္သာ ျမိဳ႕တြင္းသံုး အသးစား လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၆၆၀ စီစီ သာ ရွိျပီး ဓာတ္ဆီသံုး ကား ျဖစ္ပါတယ္။ Nissan UD ကေတာ့ အလတ္စား ထရက္ကား ျဖစ္ျပီး အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၆၆၀၀ စီစီ ေတာင္ ရွိပါတယ္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္သံုး ဆလင္ဒါ ၆ လုံးပူး ကား ျဖစ္ျပီးေတာ့ အားၾကီး ကုန္တင္ယာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ျမိဳ႕တြင္းလည္း အသံုးျပဳ သလို ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ နဲ႔ တစ္ျမိဳ႕ ခရီးတုိ ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး အတြက္လည္း အသံုးျပဳ ပါတာယ္။ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ အသံုးျပဳ တဲ့ ကား ျဖစ္ျပီးေတာ့ ဆီစားေတာ့ မသက္သာ လွ ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ကားၾကီး ေတြရဲ႕ ထံုးစံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ Nissan Vanette ျဖစ္ျပီး အလတ္စား လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၀၀၀ စီစီ အရြယ္ရွိျပီး ဆလင္ဒါ ၆ လံုးပူး V အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳ ထား ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ အဝင္ မ်ားျပီး အျခာေသာ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာ အမ်ိဳး အစား အျပင္ အျခားေသာ ရိုးရိုး ဂီယာနဲ႔ ကားလည္း ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ တစ္တန္ခြဲကား လို႔ ေခၚတဲ့ Nissan Atlas Commercial Vehicles for sale in Myanmarလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၀၀၀ စီစီ ရွိျပီးေတာ့ ဓာတ္ဆီသံုး ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးရိုး ဂီယာသံုး ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းလည္း သိပ္ မမ်ား ပါဘူး။ ၈၅ သိန္း ဝန္းက်င္ နဲ႔ ရႏိုင္တဲ့ ကား မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ကေန ခရီးသည္ ပို႔ ဘတ္စ္ကား ေတြလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕တြင္းမွာ အသံုးျပဳ ၾက ပါတယ္။ အမ်ားစုက သူ႔ကို ကုမၼဏီ ဝန္ထမ္း အၾကိဳပို႔ ေတြမွာ ပိုမို အသံုးျပဳၾက ပါတယ္။

နစ္ဆန္း အျခားကား မ်ား

နစ္ဆန္း ကေန အျခားေသာ ကား မ်ိဳးစံုလည္း ဝင္ေရာက္ ပါေသး တယ္။ အသစ္ ေတြေကာ အေဟာင္း ေတြေကာ ဝင္ ပါတယ္။ ယခု နစ္ဆန္းက ရန္ကုန္ မွာ တရားဝင္ အေရာင္း စင္တာ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိ ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း စင္တာ ကေန အိမ္စီးကား အျပင္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ဝယ္ယူ ရရွိ ႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ အမ်ိဳးအစား ကေတာ့ အကန္႔အသတ္ နဲ႔ ရွိေန ေသးတာ မို႔ အမ်ားစုက လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အတြက္ ဆုိရင္ ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ကို ပိုမို အဓိကထား ေနၾက ပါေသးတယ္။ ဂ်ပန္ ေလလံ ကေန အေဟာင္း ေတြကို မွာၾက သလို၊ အသစ္ေတြကိုလည္း မွာၾက ပါေသး တယ္။ Motors.com.mm ကေန လည္း လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။